Köszöntöm az oldalon!

A szótár jelenleg 149 997 szócikket tartalmaz; ezek tudományos osztályainak megtekintéséhez kattintson ide.

Találatokrövidítések...

inába szállt a bátorsága A kezdeti lelkesedés után megijedt, megrémült a feladat nagyságától, nehézségétől. A lába reszketni kezdett. bátorsága elhagyta, az inába szállt.
inacceptabilis (latin) Elfogadhatatlan, nem elfogadható.
inaccessus 3 (latin) Hozzáférhetetlen.
inaccuratus (latin) Hanyag, pontatlan.
inacesco, acui (latin) Megsavanyodik.
Inachides, ae m (latin) Inachus ivadéka.
Inachis, idis f (latin) Inachusi part.
Inachis, idis f (latin) inachusi nő.
inachius 3 (latin) Inachusi, görög.
inachus, i m Gr (latin) Argolis folyója és a folyó istene.
inachus, i m Gr (latin) Argos mesés királya, Io atyja.
inaciditas, atis f (latin) Ld. anaciditas.
inactivatio, onis f (latin) Inaktiválás, hatástalanítás (orvosi)
inactivitas, atis f (latin) Inaktivitás, tétlenség (orvosi)
inactivus (latin) Tétlen, nem cselekvő, nem működő.
inactivus 3 (latin) Inaktív, cselekvőképtelen, hatástalan, nyugalomban levő (orvosi)
inactivus 3 (latin) Nem termelő.
inactivus 3 (latin) Semleges-, nem ható (anyag) (kém is)
inactivus 3 (latin) Szolgálaton kívüli (személy)
inactivus 3 (latin) Tétlen, cselekvésképtelen.
inactualis 2 (latin) Nem időszerű, nem esedékes, tárgytalan.
inadaequatus (latin) Egyenlőtlen, nem megfelelő.
inadaequatus 3 (latin) Inadekvát, egyenlőtlen, nem megfelelő.
inadequat personalitás A személyre egyéni és szociális alkalmatlanság, valamint érzelmi és fizikai instabilitás jellemző, amelyek képtelenné teszik az élet mindennapos nehézségeivel való megküzdésre.
Inads- (latin) Ld. inass-.
Inadt- (latin) Ld. inatt-.
inadustus 3 (latin) Meg nem perzselt, meg nem égett.
inadvertentia, ae f (latin) Figyelmetlenség.
inaedifico (latin) Felépít, beépít, befalaz.
inaequabilis 2 (latin) Egyenlőtlen, egyenetlen.
inaequabiliter (latin) Egyenlőtlenül, egyenetlenül.
inaequales. autumni (latin) Változó őszi időjárás.
inaequalis 2 (latin) Egyenetlen, lépcsősen nyíró fodrász.
inaequalis 2 (latin) Egyenlőtlen.
inaequalis 2 (latin) Változékony, állhatatlan.
inaequatus 3 (latin) Egyenlőtlen.
inaequiliter (latin) Egyenetlenül, lépcsősen nyírva.
inaequiliter (latin) Változékonyan, állhatatlanul.
inaequo, are (latin) Egyenlít, egyenlővé tesz.
inaertus v dubius animi (latin) Bizonytalankodó, habozó.
inaestimabilis 2 (latin) Meg nem ítélhető, fel nem értékelhető, megbecsülhetetlen, rendkívüli.
inaestimabilis 2 (latin) Értéktelen.
inaestuo, are (latin) Felháborodik, felforr harag.
inagglutinabilis 2 (latin) Nem agglutinálódó (orvosi)
inaktivált poliovírus vaccina Ld. poliovírus vaccina.
inalienabilis (latin) Elidegeníthetetlen, eladhatatlan.
inamabilis 2 (latin) Szeretetre nem méltó, rideg, visszataszító.
inamaresco, rui (latin) Megkeseredik, undort okoz.
inambitiosus 3 (latin) Igénytelen, nagyra nem törő.
inambulatio, onis f (latin) Sétálgatás.
inambulo, avi (latin) Sétálgat.
inamoenus 3 (latin) Kietlen.
inamovibilis 2 (latin) Elmozdíthatatlan.
inane, is n (latin) Légűr, űr.
inane, is n (latin) Lényegtelenség, hiábavalóság.
inane, is n (latin) tsz külsőségek.
inanes, ium m (latin) Hiú hencegők.
inania, ae f (latin) üresség.
inanilogista, ae m (latin) üres szavakat csépelő.
inanimalis 2 (latin) Lélektelen, élettelen.
inanimatus 3 (latin) Lélektelen, élettelen.
inanimatus 3 (latin) Élettelen (orvosi)
inanimentum, i n (latin) üresség.
inanimus 3 (latin) Lélektelen, élettelen.
inanio (latin) üressé tesz, kiürít.
inanis 2 (latin) Hiú, felfuvalkodott, öntelt.
inanis 2 (latin) Szegény, kifosztott.
inanis 2 (latin) Tartalmatlan, értéktelen, hiábavaló, céltalan.
inanis 2 (latin) üres, puszta, meg nem terhelt gen, abl.
inanis redit (latin) üres kézzel tér meg, dolgavégezetlenül tér meg.
inanitas, atis f (latin) Hiábavalóság.
inanitas, atis f (latin) üresség, üres tér, üreg.
inaniter (latin) Hiún, felfuvalkodottan, öntelten.
inaniter (latin) Szegényen, kifosztottan.
inaniter (latin) Tartalmatlanul, értéktelenül, hiábavalón, céltalanul.
inaniter (latin) üresen, pusztán, meg nem terhelten gen, abl.
inanitio, nis, f (latin) Éhezés, koplalás.
inanitio, onis f (latin) Elégtelen táplálkozás és folyadékveszteség, vérveszteség következtében kialakuló általános elgyengülés (orvosi)
inapparens Nem látható, nem észlelhető, orvosi értelemben a klinikai észlelés határa alatti, pl. inapparens fertőzés.
inappellabilis (latin) Megfellebbezhetetlen, nem megfellebbezhető.
inapperceptus 3 (latin) Eddig nem észlelt.
inappetentia, ae f (latin) Étvágytalanság (orvosi)
inaratus 3 (latin) Szántatlan, fel nem szántott, parlagon heverő.
inardesco, arsi (latin) Meggyullad, lángol, vöröslik, lángra gyúl.
inardesco, arsi (latin) Ráég dat.
inaresco, arui (latin) Kiszárad, felszárad könny, elapad forrás.
Inarime, es,f (latin) sziget a nápolyi öbölben: Ischia.
inarticulatus (latin) Tagolatlan.
inarticulatus (latin) Tagozatlan, tagolatlan, ízesületlen.
inarticulatus (latin) Értelmetlen.
inarticulatus (latin) Ízesületlen.
inarticulatus 3 (latin) Artikulálatlan, nem érthető (pl. tagolatlan beszéd) (orvosi)
inarticulo (latin) Becikkelyez, törvénybe iktat.
inas Gazdag családoknál, hajókon személyi szolgálatokat végző férfi alkalmazott. Bizalmi- és szakértelmet követelő állás. Jelzi ezt a belsőinas kifejezés is. Főúri házakban külön ruhát, az úgynevezett libériát hordták. Inasnak nevezték ugyanakkor az ipari és kereskedelmi tanulót is.
inas esztendő Az inas (ld. ott) leszolgálandó tanulóéve.
inassuetus 3 (latin) Szokatlan, hozzá nem szokott.
inattenuatus 3 (latin) Nem csillapított, nem enyhített éhség.
inaudax 2, acis (latin) Bátortalan, félénk.
inaudio, ivi /ii, itus 3 (latin) Meghall, -tud.
inauditus 3 (latin) Hallatlan, soha nem hallott, meg nem hallott, meg nem hallgatott.
A kereső csak az első 100 találatot jeleníti meg, de több is van.
Szűkítse a keresést!