Köszöntöm az oldalon!

A szótár jelenleg 149 997 szócikket tartalmaz; ezek tudományos osztályainak megtekintéséhez kattintson ide.

Találatokrövidítések...

cseléd (szláv) Egy tőről fakad a család szóval, ezért jelentette régen a családhoz tartozó kisgyermeket, különösen megszólításban: "jöszte, kis cselédem! (= kisfiam, kislányom). Jelenthette a háznépet, (családtagok és) házicselédek összességét is: "Most van a dandárja (= nagyja) réten a munkának, de foga nem fűlik ahhoz e gazdának; mint kopó, megérzi a zsíros ebédet, s tővel-heggyel össze hagyja cselédet" (Arany: Toldi). Jelentett nőt, asszonyt is: vászoncseléd, -fehércseléd.
cseléd, fehércseléd, vászoncseléd Mezőgazdaságban foglalkoztatott, föld nélküli emberek, akiket meghatározott időre, többnyire egy esztendőre és meghatározott bérért szerződtettek a gazdaságok, birtokok. Lényegében az uradalmi bérmunkásokat nevezték így. Voltak azonban egy családot egész életen át szolgáló cselédek (l. Bence a Toldiban). Cselédnek (cselédlánynak) nevezték a háztartási alkalmazottat is, aki házi munkák végzésére szegődött módosabb családokhoz. Érdekes, de a népnyelvben gyakorta előfordul, hogy kedveskedőn cselédnek nevezik valaki háza népének tagját is. A fehércseléd, vászoncseléd kifejezést fiatal lányokra alkalmazták, elsősorban azért, mert öltözetük zömében fehér ruhadarabokból állt.
cselekvőképes Olyan nagykorú személy, akinek nincs korlátozva cselekvőképessége. Képes cselekedeteinek következményeit felmérni, ezért érvényes jognyilatkozatot tehet.
cselekvőképesség Jogképességnél szűkebb fogalom, azt jelenti, hogy a cselekvőképes (természetes vagy jogi) személy saját elhatározásából válhat jogviszonyok alanyává. Maga vállalhat kötelezettséget, illetőleg jogosultságokat. Gyakorlatilag szerződéskötési képességet jelent a természetes személy - főszabályként - (biztosítás)
cselekvőképtelenség A cselekvőképesség hiánya. A cselekvőképtelen személy nem köthet szerződéseket; nevében törvényes képviselője jár el. Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki 12. életévét még nem töltötte be, vagy akit a bíróság - életkorától függetlenül - cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett (biztosítás)
Cselling Cselling-páfrány (Cheilanthes marantae, Notholaena marantae (növény)
cselló (olasz) Gordonka, kisbőgő (zene)
cselő Csálé, félre álló, összevissza.
cselőke A farkaspókok családjába tartozó nagy termetű, komor színű pók, hálót nem sző. A cselő szót valamikor a csálé, félreálló értelemben is használták.
cselszövő Intrikus, bajkeverő, cseleskedő "Meghalt a cselszövő, nem dúl a rút viszály ... (Erkel Ferenc: Hunyadi László, opera, 1844)".