Köszöntöm az oldalon!

A szótár jelenleg 149 997 szócikket tartalmaz; ezek tudományos osztályainak megtekintéséhez kattintson ide.

Találatokrövidítések...

atra bilis (latin) Búskomorság, őrültség.
Atracél Anchusa, Orvosi atracél (Anchusa officinalis) (növény)
Atracél Cynoglossum officinale (növény)
Atracél (nem) Anchusa (növény)
Atracélrágó tűzmoly Epascestria pustulalis (állat)
Atracides, ae m (latin) Költ) thessaliai.
Atracis, idis f (latin) thessaliai nő.
atramentum, i n (latin) Fekete folyadék, fekete festék, tinta.
atrapp Imitáló eszköz (hadi)
atrapp (francia = "megtévesztés") Az eredetiség látszatát keltő eszköz, építmény, tárgy (harci is)
atrapp (francia = "megtévesztés") Rakétakísérletben a hasznos terhet helyettesítő, azonos súlyú teher (hadi is)
atratus 3 (latin) Megfeketített, feketébe öltözött, gyászba öltözött.
Atratus, i m (latin) kis folyó Róma közelében.
atraumaticus 3 (latin) Nem sebesítő, sérülést nem okozó, sérülés nélküli.
atraumatikus tű (görög) Kör keresztmetszetű, fületlen sebvarró tű, a fonál a tű folytatását képezi.
Atrax, acis f (latin) város Thessaliában.
Atrebas, etis (latin) Gallia Belgica lakója.
Atrebatas (latin) Atrebatas tsz acc.
Atrebates, um m (latin) nép Gallia Belgicában.
Atrebatibus (latin) Atrebas tsz abl, dat.
Atrebatis (latin) Atrebas abl, dat.
atresia ani (latin) A végbélnyílás hiánya (fejlődési rendellenesség, orvosi)
atresia folliculi (latin) A petefészek tüszőinek hanyatló átalakulás folytán történő pusztulása (orvosi)
atresia, ae f (latin) Testüreg-nyílás hiánya (fejlődési rendellenesség, orvosi)
Atreus, ei m Gr (latin) mycenaei király.
atria auctionaria (latin) Árverési csarnokok.
atrialis bigeminia Pitvari kettős ütés.
atrialis dissociatio A két szívpitvar egymástól függetlenül kontrahál, illetve ugyanez a pitvarnak csak egy részére igaz a fennmaradó résszel szemben.
atrialis fibrillatio, auricularis fibrillatio A pitvarizomzat normális, szakaszos, ritmusos kontrakciója helyett gyors, szabálytalan izomfali rángások észlelhetők. A kamrák erre az állandó ingerre szabálytalan időközökben megjelenő kontrakciókkal reagálnak.
atrialis kaotikus tachycardia Pitvari szabálytalan szívverés; multifokális pitvari tachycardia; fizikális vizsgálattal pitvarfibrillatioval téveszthető össze.
atrichia (görög) Ld. atrichosis.
atrichia, ae f (latin) Hajhiány, szőrhiány, szőrzethiány, kopaszság (orvosi)
atrichosis, is f (latin) Hajhiány, szőrhiány, szőrzethiány, kopaszság (orvosi)
Atrida, ae m (latin) Atreus fia, Agamemnon, Menelaos.
Atrides, ae m (latin) Atreus fia, Agamemnon, Menelaos.
atriensis, is m (latin) Házfelügyelő, házgondnok.
atriolum, i n (latin) Kis csarnok.
atrioventricularis 2 (latin) Pitvar-kamrai (anatómia)
atrioventricularis 2 (röv., a-v) (latin) Pitvar-kamrai (anatómia)
atrioventricularis dissociatio (A-V dissociatio) A pitvarok és a kamrák egymástól függetlenül aktiválódnak és kontrahálódnak, mint komplett A-V blokkban.
atrioventricularis dissociatio (A-V dissociatio) Specifikusabban a pitvarok és a kamrák közötti d. a pitvar (pacemaker, pacemaker lépést szabályozó) működésének lelassulása vagy a kamrai pacemaker működésének felgyorsulása következtében jön létre, amikor közel azonos sebességgel leadva az impulzusokat, azok a saját üregüket depolarizálják (a pitvari impulzus a pitvarizomzatot, a kamrai impulzus pedig a kamraizomzatot), ezáltal interferálnak a másik depolarizációjával (interferencia d.)
atrioventricularis septum Pitvarkamrai sövény.
atrioventricularis valva Ld. tricuspidalis valva, mitralis valva.
atrioventricularis, junctionalis bigeminia Pitvarkamrai, egy dominás ütést tartalmaz.
atritas, atis f (latin) Feketeség.
atritus 3 (latin) Hozzádörzsölt, odadörzsölt, odasúrolt.
atritus 3 (latin) Ledörzsölt, elkoptatott, átv gyengített, kimerített, megviselt.
atrium commune (latin) Közös szívpitvar, primaer szívpitvar (anatómia)
atrium cordis (latin) Szívpitvar (anatómia)
atrium cordis (latin) Szívpitvar, a szív felső ürege (anatómia)
atrium cordis dextrum (latin) Jobb szívpitvar (anatómia)
atrium cordis sinistrum (latin) Bal szívpitvar (anatómia)
atrium Libertatis (latin) a Libertastemplom csarnoka (a censorok irattára, gyűlések színhelye)
atrium regium (latin) a Vesta templom csarnoka a fórumon.
atrium, ii n (latin) Előcsarnok, pitvar (anatómia)
atrium, ii n (latin) Fogadóterem, csarnok.
atrium, ii n (latin) Lakószoba.
atrium, ii n (latin) Nyílt udvar, előcsarnok a római ház csarnoka.
atrium, ii n (latin) Plur. ház, palota.
atrium, ii n (latin) Régi római házak fő része.
atrium, ii n (latin) Székesegyház főhomlokzata elé épített udvar, előcsarnok.
atrium, ii n (latin) Szív)pitvar (anatómia)
atrium, ii n (latin) Szívpitvar (anatómia)
atriumVestae (latin) a Vesta templom csarnoka a fórumon.
atrocior (latin) Keményebb, szigorúbb, vadabb, kegyetlenebb, embertelenebb, könyörtelenebb, véresebb csata, dacosabblélek.
atrocior (latin) Szörnyebb, iszonyúbb, irtózatosabb, rettenetesebb, borzasztóbb.
atrocissimus (latin) Legkeményebb, legszigorúbb, legvadabb, legkegyetlenebb, legembertelenebb, legkönyörtelenebb, legvéresebb csata, legdacosabblélek.
atrocissimus (latin) Legszörnyebb, legiszonyúbb, legirtózatosabb, legrettenetesebb, legborzasztóbb.
atrocitas, atis f (latin) Bántalmazás, bántás, erőszakoskodás, kegyelenség, kegyetlenkedés, szörnytett, vadság, súlyos incidens.
atrocitas, atis f (latin) Keménység, szigorúság, kégyetlenség embertelenség, könyörtelenség, vadság, erőszakoskodás.
atrocitas, atis f (latin) Szörnyűség, iszonyúság, rettenetes tett.
atrociter (latin) Keményen, szigorúan, vadul, kegyetlenül, embertelenül, könyörtelenül, véresen csatázik, dacosan.
atrociter (latin) Szörnyen, iszonyúan, irtózatosan, rettenetesen, borzasztóan.
atrófia (görög) Sorvadás, aszalódás, csenevészesedés, fogyás, hiányos fejlődés, satnyulás, zsugorodás. Egy szerv tömegének, szerkezetének lényeges változása nélküli megfogyása.
atrophia (görög) Sorvadás: egy szerv tömegében való fogyása, szerkezetének lényeges változása nélkül.
atrophia hepatis flava (latin) Sárga májsorvadás (orvosi)
atrophia inactivitatis (latin) Az izom mozgáskorlátozottsága, -tétlensége miatt bekövetkező izomsorvadás (orvosi)
atrophia inactivitatis (latin) Mozgáshiányos (izom)sorvadás (orvosi)
atrophia musculorum progressiva (latin) Egyre súlyosbodó izomsorvadás (orvosi)
atrophia nervi optici (latin) Látóideg-sorvadás (orvosi)
atrophia, ae f (latin) Sorvadás, megfogyás (orvosi)
atrophiás gastritis Krónikus gyulladás, mely a nyálkahártya atrophiajahoz és a pepticus mirigyek destructiojához vezet, néha anaemia perniciosahoz vagy gyomorcarcinomahoz társul; gyulladásos tünetek nélkül vezet gyomoratrophiahoz.
atrophiás inflammatio Az ismétlődő akut inflammatio hatására végeredményképpen fibrosus szövetállomány jön létre, amely a gyulladt állapotú normál szöveti állomány helyére épül, ezzel az eredeti szövet elsorvad.
atrophiás vaginitis A vagina epitheliumának elvékonyodása és atrophiája, általában csökkent ösztrogén-stimulus következtében; gyakran fordul elő postmenopausában lévő nőknél.
atropinum sulfuricum (latin) Atropin-szulfát (kémia)
atropinum sulfuricum (latin) Atropinszulfát (biokémia, orvosi)
atropinum, i n (latin) Atropin (kémia)
atropinum, i n (latin) Atropin, tropasavas tropinészter (biokémia, orvosi)
atrox 2, ocis (latin) Kemény, szigorú, vad, kegyetlen, embertelen, könyörtelen, véres csata, dacos lélek.
atrox 2, ocis (latin) Szörnyű, iszonyú, irtózatos, rettenetes, borzasztó.
átruházás Olyan eljárás, amely az egyik költségvetési fejezet, cím vagy rovat alatt megtakarított hitelösszeget egy másik ugyanilyen céljaira fordítják (pl. állami költségvetésben)