Köszöntöm az oldalon!

A szótár jelenleg 149 997 szócikket tartalmaz; ezek tudományos osztályainak megtekintéséhez kattintson ide.

Találatokrövidítések...

un-coupling (angol) Szétkapcsolás.
ún. csipetnyi graft Egy ép területről származó kis, rész vagy teljes vastag bőrdarab, melyet egy terület betakarására használnak (orvosi)
ún. csőbe húzott neuropathia Gócos idegsérülés, mely az ideg rostos szalag általi vagy rostos, illetve rostos-csontos csatornában történő összeszorítása, distorsioja révén jön létre (orvosi)
ún. enyves végű dezoxiribonukleinsav (DNS) Olyan kettős spirál DNS, amelyben az egyik spirál a másikon túlér (vagyis egyik vagy mindkét végén néhány páratlan bázist tartalmaz)
ún. virális spongiform encephalopathia Dendritekben, axonokban és idegsejttestekben létrejövő progresszív vacuolisatio, mely lassú vírus fertőzéssel kapcsolatos.
una domo capi non possunt (latin) Egy házban nem férnek el.
una domus non alit duos canes (latin) Egy házban nem szokás kétszer ebédelni (Erasmus)
una hostia fit (latin) Egy állatot áldoznak.
una opera (latin) Egyúttal, egy füst alatt.
unanimis 2 (latin) Egyhangú.
unanimismus (latin) Egylelkűség, egyértelműség.
unanimismus, i m (latin) Egylelkűség.
unanimismus, i m (latin) Közös lelkűség (francia irodalmi irányzat)
unanimitas, atis f (latin) Egyetértés, egyértelműség, egyhangúság.
unanimizmus (latin = "egylelkűség") Közös lelkűség: az I. világháború idején kialakult francia irodalmi irányzat.
unberufen! (német) Hogy el ne kiabáljam! Jó órában legyen mondva! (szólás)
unblocking ellenanyag Immunszuppresszív anyag ellen termelődő antitest.
uncalis Az uncusra vonatkozó.
unci Az uncus többes száma.
uncia (latin) Egytizenketted rész.
uncia (röv.: oz) Külföldi italoknál használt űrmérték (vendéglátás)
uncia, ae f (latin) Uncia (a font tizenketted része, kb. 30 gramm)
unciformis Uncinatus.
unciformis 2 (latin) Horog alakú (anatómia)
Uncinaria, ae f (latin) Orsóféregfaj (állat, orvosi)
uncinatus Az uncusra vonatkozó vagy specifikusan az uncus gyri hippocampira, illetve a hasnyálmirigy vagy a csigolya nyúlványára vonatkozó. unciformis (Ld. uncinatus) (anatómia)
uncinatus Horogszerű vagy horog alakú.
uncinatus 3 (latin) Horgas, kampós (anatómia)
uncipressura, ae f (latin) Vérzéscsillapítás kampó segítségével (orvosi)
Uncle Sam (angol) Samu bácsi: az USA népies neve.
uncovertebralis A csigolya processus uncinatusara vonatkozó vagy azt érintő.
unctio Kenőccsel vagy olajjal való bekenés, illetve bedörzsölés.
unctio (latin = "kenés, kenegetés") Megkenés (katolikus vallás)
unctio infirmorum (latin) Betegek kenete.
unctio, onis f (latin) Kenet.
unctio, onis f (latin) Kenés, bedörzsölés (kenőcsé) (orvosi)
unctio, onis f (latin) Kenés, kenegetés, megkenés.
unctuosus Zsíros, olajos.
uncus A temporalis lebeny basomedialis felszínén a gyrus parahippocampi horogszerű elülső nyúlványa; az uncus anterior felszíne a szaglókéreggel áll kapcsolatban, ventralis felszíne az entorhinalis területtel érintkezik; az amygdala (corpus amygdaloideum) az uncustól mélyebben fekszik. gyrus uncinatus.
uncus Bármely horog alakú nyúlvány vagy struktúra.
uncus gyri fornicati (latin) A gyrus hippocampus kampószerű kanyarulata (uncus gyri hippocampi) (anatómia)
uncus ossis hamati (latin) A horgascsont kampója (hamulus ossis hamati) (anatómia)
uncus, i m (latin) Horog, kampó (anatómia)
unda, ae f (latin) Hullám.
undam enavigo (latin) A vízen át hajózik.
undeordiar? an ab ipsa lege? (latin) Hol kezdjem, vajon magával a törvénnyel? ; -e ;".
underground (angol) Földalatti; titkos.
undina (latin) Vízi tündér, hableány.
undina, ae f (latin) Szem öblögetésére szolgáló edény (orvosi)
undina, ae f (latin) Vízi tündér, vízisellő.
undo (angol = "visszacsinál") Visszaállítás, visszavonás, mégsem (számítástechnika)
undo (japán) Edzés előtti bemelegítés (karate)
Undorító szagos szegfűgomba Micromphale foetidum (növény)
undorító szagosszegfűgomba Micromphale foetidum (gomba)
UNDP (angol United Nations Development Programme rövidítése) ENSZ Fejlesztési Program.
undulált Hullámos. Szabálytalan, hullámos széllel rendelkező; baktérium telep alakjára utal (Modern L. undula, az unda, hullám kicsinyítőképzős alakja)
undulans 2 (latin) Hullámzó (orvosi)
undulatio (latin) Hullámmozgás, hullámverés, rezgés.
undulatio, onis f (latin) Hullámmozgás, hullámverés, rezgés.
undulatio, onis f (latin) Hullámzás (orvosi)
undulator, oris f (latin) Távíró-technikai Morse-jelíró szerkezet.
undulatus 3 (latin) Hullámos (orvosi)
undulipodium, pl. undulipodia Számos eukaryota sejt hajlékony, ostorszerű intracellularis nyúlványa, melyben a kilenc pár perifériásan és egy pár centrálisan elhelyezkedő mikrotubulus jellegzetes elrendeződést mutat; a sejtben lévő basalis testből, a kinetoszómából nő ki. Mind a csillók, mind az ostorok (a baktériumok ostorának kivételével, melyekben nem található meg a 9 + 2 mikrotubuláris mintázat) undulipodiumnak nevezhetők.
UNESCO (angol United Nations Educational Scientific Cultural Organization rövidítése) Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és művelődésügyi szervezete.
unfair (angol) Tisztességtelen, nem tisztességes, sportszerűtlen, nem kifogástalan.
ungat Nem felel tisztán, dünnyög (székely szó)
Ungon-berken át vagy keresztül. Vagyis messze, messzire. A kifejezés onnan ered, hogy Ung és Bereg megyéken túl, vagyis nagyon távol.
Ungorkodik Ingerkedik, kötekedik. Inkább kedveskedő kifejezés.
ungualis Körömre vagy a körmökre vonatkozó. unguinalis (Ld. unguis, köröm)
unguentum Kenőcs (Ld. unguentum)
unguentum argenti nitrici Ezüstnitrát-kenőcs, Mikulitz-kenőcs (ezüstnitrátot és perubalzsamot tartalmazó cinkkenőcs hámosító-készítmény)
unguentum diachylon (latin-görög) Ólomoxid-kenőcs.
unguentum diachylon Gr (latin) Ólomoxid-kenőcs (orvosi)
unguentum hexachloropheni 1% 1%-os hexaklorofén-kenőcs.
unguentum hydrophilicum anionicum (latin) Anionos vízfelvevő kenőcs (orvosi)
unguentum hydrophilicum non-ionicum (latin-görög) Nem-ionos vízfelvevő kenőcs.
unguentum hydrophilicum non-ionicum Gr (latin) Nem-ionos vízfelvevő kenőcs (orvosi)
unguentum kalii jodati cum jodo (latin) Káliumjodidos jódkenőcs (biokémia, orvosi)
unguentum paraffini (latin) Parafin-kenőcs (biokémia, orvosi)
unguentum polyoxaetheni (latin) Polyoxetén-kenőcs (polyoxeaethenum-400 és –1540 elegye) (orvosi)
unguentum simplex Egyszerű kenőcs (lanalkol, szemészeti fehér vazelin és fehér vazelin keveréke)
unguentum stearini Sztearin-kenőcs, tejkrém.
unguentum stearini Sztearin-kenőcs.
unguentum zinci oxydati 5%-os cinkoxid-kenőcs (kémia)
unguentum, i n (röv.: ung.) (latin) Kenőcs (gyógyszeralak) (orvosi)
ungues Az unguis többes száma.
unguicularis 2 (latin) Körömhöz tartozó (anatómia)
unguiculatus Körmös, patás .
unguiculus (latin = "körmöcske") Kis köröm, kis pata (anatómia)
unguiculus, i m (latin) Kis köröm, kis pata (anatómia)
unguiculus, i m (latin) Körmöcske (anatómia)
unguinalis Ungualis.
unguis Köröm, pata.
unguis incarnatus (latin) Benőtt köröm (húsba nőtt köröm) (orvosi)
unguis, pl. ungues Köröm (Ld.)
ungulo absumitur (latin) Lova tovaragadja.
unheimlich (német) Félelmetes, iszonyatos, rémítő. Barátságtalan, kellemetlen, rossz érzést keltő.
unheimlich (német) Nagyon, szörnyen.
uni- Egy, egyetlen, nem páros; a mono- megfelelője (Ld. unus)
uniarticularis 2 (latin) Egy ízülethez tartozó (monarticularis) (anatómia)
A kereső csak az első 100 találatot jeleníti meg, de több is van.
Szűkítse a keresést!