Fórum

Név:
E-mail cím:
Üzenet:

Az itt elküldött üzenetek csak az e-mail-ben Önnek érkező aktiváló link megnyitása után lesznek láthatóak.

Oldalak: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
Kovács J. László dr.
2011.11.24. 21:12
Tisztelt Scheller György!

Kérdése jogos - csak a jelentésekben találunk a kérdésében felvetett szócikkeket szótárunkban.

A dicsőség fogalmának értelmezése megoszlik a hívő és nem-hívő emberek tábora között.
A hívők szerint dicsőség egyedül Istennek kijáró. Kálvin János megjegyezte: ”A dicsőség fogalma azt jelöli, ami Isten jóságából tündöklik fel előttünk"...

A nem-hívők ettől eltekintenek és kiemelkedő tettet, cselekedetet véghezvitt embereknek tulajdonítanak megbecsülést.

A dicsőség tehát akárhogyan is nézzük, a hatalmasságot, a nagyságot jelzi.

A dicsőítés a dicsőséggel minden tekintetben szorosan összefüggő fogalom.

Valójában nem más, mint a dicsőségnek rendszerint nyelvi kinyilvánítása, ám ez lehet írásos (pl. Biblia) sőt zenei formában történő is (pl. Händel "Messiás" c. oratóriuma, HWV 56).

A dicsőítés fogalmának bővebb taglalásához is rendelnék egy hasznos weboldalt:
http://sofarportal.hu/rolunk/allasfoglalasok/sofar-allasfoglalasok

Remélem, ennyivel sikerült rávilágítani e két fogalom jelentésére.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.

Jó kiegészítését olvashatja e fogalomnak e webhelyen:
http://biblia.hu/szentiras_com_cikkek/te_kinek_adod_a_dicsoseget
Scheller György
2011.11.24. 19:17
Tisztelt Cím!

Szeretném megtudni, hogy mit jelent a dicsőség, valamint a dicsőítés.

Üdvözlettel
Scheller György
Kovács J. László dr.
2011.11.06. 13:05
Kedves Katona Melinda, tisztelt Felhasználóink!

A magam részéről, mint "ügyeletes válaszadó" lehetőségeimhez képest mindenkor nagyon szívesen megválaszolom az Önök által beküldött kérdéseket. Ez azonban nem jelent kizárólagos válaszadási kötelezettséget. Ez Bárkinek megadatik, tehát a tisztelt Felhasználóink közül Akárki is megválaszolhatja. Feltételezem, hogy akadnak szép számmal Önök között olyanok, akik nálamnál is jogosultabbak bizonyos kérdések megválaszolására.

Ami a "létjogosultság" jelentését illeti: kezdjük azzal, hogy ez egy két szóból álló szóösszetétel. Első tagja a "lét" szó, második a "jogosultság". Ha mindkettő külön értelmezzük, majd az értelmeket összefűzzük egymással, máris kézenfekvővé válik az egyébként nem nehéz válasz: "jogosultság a létre".

Nos, ez eddig még mindig elég elvontnak tűnhet, de hadd könnyítsek ezen azzal, hogy néhány példamondattal rávilágítok a jelentésre.

Ha valamire azt mondjuk, hogy valaminek "csak akkor lehet létjogosultsága", akkor gyakran azt értjük ez alatt, hogy "csak akkor működhet".

Ha valamire azt mondjuk, hogy valaminek a "létjogosultsága csökken", akkor ezzel azt fejezzük ki, hogy "már kevésbé van rá szükség, kezd jelentéktelenné válni".

Végül, ha valamire azt mondjuk, hogy valaminek "létjogosultsága van", akkor egy lehetőség okát jelöljük meg ezzel.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.
Katona Melinda
2011.11.06. 11:26
Mit jelent a létjogosultság?
Kovács J. László dr.
2011.10.21. 14:58
Tisztelt Orosz Tiborné!

A népszerű parasztorvos versében szereplő "szikáncs" szó jelentését már 2011.03.27.-én egyik kedves levelezőnk kérésére megpróbáltam e fórumon megadni. Akkor sajnos sikertelenül....

Ami akkor tudható volt, az csak annyi volt, hogy Csongrád-megyében levő Hódmezővásárhely közeli településnek is azonos a neve (Szikáncs), és utaltam arra, hogy a név jelentését ott helyben kellene kutatni.

Most azonban örömmel értesítem Önt, hogy sikerült a régi szó jelentését megfejteni.
Ez magát a forgácsot, szilánkot, azaz tehát a vers kontextusában fenyőfa forgácsát jelenti. A népi gyógyászatban az illóolaj-tartalmú fenyőforgácsot fürdővizekben reumás és egyéb bajok kezelésére használták.

A szóról e helyen kicsit bővebben is olvashat:

http://inquiringminds.cc/yamaguchy_mirror/www.yamaguchy.netfirms.com/magyar_a/smveltsg_07.htm

Akkor most egy tartozást, úgy tűnik, sikerült letudnom...

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő

Orosz Tiborné
2011.10.21. 12:07
Tisztelt cím!
Szeretném megtudni a szikáncs szó jelentését. A parasztorvos versében szerepel.
Köszönettel Orosz Tiborné
Kovács J. László dr.
2011.10.06. 14:18
Tisztelt Felhasználóink!

Értesítjük Önöket, hogy Pálinkás István rendszergazdánk és programozónk jóvoltából többek között figyelemmel tudjuk immár kísérni 'a háttérből' azokat a szócikkeket, amelyekre a Kezdőlapon levő kereső révén kerestek.

Most csupán azzal kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet, hogy szótárunk -bár egyre több egészségügyi szócikket tartalmaz-arra nem vállalkozik, hogy az egyes emberi betegségek kódjait is rögzítse.

Egyik kedves Felhasználónk ugyanis keresett nálunk a 'diagnózis k7690' szócikk révén egy konkrét betegséget. Ennek mi utánanéztünk, és megállapítottuk, hogy ez a "Májbetegség k.m.n." kódja.

Ez most kivételesen ezen az üzenetküldő fórumon közzétettük. Ám -nem lévén ez feladatunk- azt kérjük Önöktől, hogy ilyen betegségkódokat ezentúl az alábbi weboldalon online használható módon keressék:

http://www.hazipatika.com/services/bno

Tudósítjuk Felhasználóinkat arról is, hogy többek között a leggyakrabban keresett szócikkek képezik az elkövetkezendő frissítéseink tárgyát. Aki tehát már nagyon sok ízben várta tőlünk a választ, ha van rá módja, kérjük ezt majd a következő verzióváltáskor tegye meg.

Amennyiben viszont sürgős, egyéni választ várna egy feltett, de nem talált kérdésére, az e keret alján levő magánjellegű kérdésfeltevés céljára létesített e-mailcímen tegye fel kérdését.

Üdvözlettel: Kovács J. László, szerkesztő
pilupapa
2011.09.02. 04:31
Köszönet azoknak akik létre hozták e nagyszerű szótárat és nem kevésbé a segítő szándékot a szavak értelmezésében. Csak gratulálni tudok, sok sikert kívánva, mély tisztelettel.
Kovács J. László dr.
2011.07.24. 13:21
HELYESBÍTÉS!

2011.05.20. 11:31-i bejegyzésünk sajnos hibás magyarázatot tartalmaz. Az értelmezési
hibáért szíves elnézésüket kérem!

Idézet:

"Tisztelt Szendrei Anita!

A "bocsát" szóra bőséges találat mutatkozik. Abban egyetértünk azonban, hogy a bocsájt szóra nézvést nem talál magyarázatot.

Nos, írásbeliségük tekintetben csak egy j-betű a különbség, azonban a jelentés tekintetében már sokkal több.

A bocsát magyarázatára a bőséges találat miatt nem térünk ki ...

A bocsájt szó pedig egész egyszerűen az enged jelentéssel értelmezhető.
Pl. vizsgára bocsát = vizsgára enged, elbocsát = elenged, stb.

Reméljük, kielégítette a válaszunk.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő " -idézet vége

Abban hibáztam, hogy a "bocsát" szóra adott példamondatokat a "bocsájt" szó magyarázatára alkalmaztam. Ugyanakkor pedig a "bocsájt" szó értelmezése elmaradt!

A "bocsájt" szó tulajdonképpen a "bocsát" szóval egyenértékű nyelvjárási szavunk! Használatuk egyenértékűek.

A korábban megadott példamondatok helyes formában tehát:

"Pl. vizsgára bocsájt = vizsgára enged, elbocsájt = elenged, stb."

Kérem, szíves elmézésüket a figyelmetlenségért!

Kovács J. László dr.

PS.: Köszönettel tartozom Ida Kasslidnak (Svédország, Malmö), aki erre a bakira felhívta utólag a figyelmet!
Kovács J. László dr.
2011.07.23. 14:00
Tisztelt Tuzson Balázsné!

A paraferna (nem parafernum!) vagy bona parafernalia a római jogban a férjes nő külön vagyonának kezelésére (agazsálására) vonatkozó rendelkezés.

Az "agazsál" szó latin jelentésű, és eredeti alakja az "ago", amely sok jelentése közül ide leginkább az "intéz, vezet, csinál, foglalkozik vmvel" illik.

Ami a "felyel" szót illeti, az nyelvújítás előtti szavunk. Ma ezt valójában fejel szóval írnánk, de ez is elavult. Nincs rá semmiféle adatom, de gyanítom, hogy jól nem értelmezi a föld tájolásával kapcsolatban. Szerintem ez a tulajdonlással kapcsolatos (gyanítható, hogy a P.M és T.E személynevek rövidítései)

A vicinus szintén latin szó, a szomszéd-ot jelenti, ebben a példa szerinti idézetben a szomszédos zálogos földet.

Az idézet szerinti mondat ma tehát így értelmezhető (magánvélemény!):

"Végül van az E...-i határon egy zálogföld, melynek szomszéd tulajdonosa P.M., másfelől. T.E., amely szántófölddel a leány Édesapja foglalkozott..."

Remélem, segítettem és hogy ne vezettem félre.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.
Tuzson Balázsné
2011.07.23. 11:07
Tisztelt Kovács J. László úr!
Egy, az 1830-as években kelt parafernumban szereplő két szó jelentését keresem: mit jelent az "agazsál" és a "felyel" szó?
Szövegkörnyezetben így szerepelnek: " Utoljára vagyon az E...-i határon ... egy zálogos föld mely vicinusa felyel P.M. más felőll T.E. mely szántó földet agazsált volt az leány Édes atya.."
A felyel szóról gyanítom, hogy "fej felőli oldal", vagy valami hasonló, a föld tájolására utaló kefejezés lehet, de az agazsálra nincs ötletem.
Tudna segíteni?
Köszönettel:
Tuzson Balázsné
Kovács J. László dr.
2011.07.06. 22:19
Tisztelt Mészáros Úr!

Reklamációja részben jogos.

A "kolléga" szó -lévén latin eredetű- a "collega" keresőszóval, a lati nyelvű keresés bekapcsolásával együtt található meg.

Sajnos a "munkatárs" szóra keresőnk nem ad ki találatot, pedig a szóban egyébként a collega keresőszóval ez is megjelenik többek között.

Hibajavításunkba beletartozóan ezt a hiányosságot is pótolni fogjuk, és remélhetőleg a verziófrissítés már ezt a találatot is tartalmazni fogja.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Mészáros Gyula
2011.07.06. 21:28
Tisztelt Kovács Úr!

Kerestem a"kolléga" és "munkatárs" szavakat, de nem találtam. Nincsenek az értelmező szótárban, vagy csak nem jól kerestem?

Üdv: Mészáros Gyula
Kovács J. László dr.
2011.07.06. 19:33
Tisztelt Felhasználóink!

Korábbi szerkesztési hibaként előfordul, hogy a szócikkek közé "becsúszott" néhány szarvashiba.

Az ilyen típusú hibák, mint

"golgotavirágfélék (családja) (Passifloraceae (állat).
golgotavirágfélék (családja) Passifloraceae (növény).

sajnos olyan mértékű zavart okozhatnak, melyekre nehéz magyarázatot adnunk.

Mi azonban tudjuk, hogy miről van szó, ezért értelmező szótárunk újabb átvizsgálásába kezdtünk.

Ez a munka nagyon lassú előmenetelt biztosít, azonban a fentiekben egyikként rávilágított hibákat is igyekszünk minél jobban kiküszöbölni.

Kérjük Felhasználóinkat, hogy véleményfórumukon nyugodtan adjanak hangot az ilyen típusú hibáinknak. Az Önök segítségével sokkal könnyebb lesz a mi javító munkánk is.

Amint a verziófrissítés megtörtént, azt tüstént jelezni fogjuk ezen a véleményfórumon.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Kovács J. László dr.
2011.06.18. 20:45
Kedves Kuszálik János!

A rácokról itt olvashat: http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1cok
a sokácokról pedig itt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sok%C3%A1cok

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.. szerkesztő
Kuszálik János
2011.06.18. 19:33
Szerettem volna a rác, bunyevác és sokác nemzetiségeket megtalálni a szótárban, hogy a köztük levő különbségek alapján megkülönböztethessem őket a szerbektől és horvátoktól. Ezek közül csak a bunyevác volt meg. Hol kereshetném meg a többit is.
Köszönöm.
Üdv
Kuszálik János
Papp Luca
2011.06.06. 13:16
Köszönöm a magyarázatot és a segítséget!
Üdvözlettel,
Papp Luca
Kovács J. László dr.
2011.06.02. 17:08
Kedves Papp Luca!

Valóban nem a legtipikusabb szópéldával rukkolt elő. De ezt is sikerült megoldanunk...

Nos, jól tippelt - ez valóban német eredetű szó.

Helyes írással a vier und zwanzig jelentése 24. Ha dátumjelölésben használja a német, akkor az a 2004. évet jelenti.

A kifirundcvancigol szó egyébként szerepel a Magyar Értelmező Kéziszótárban is (1972. kiadás, 701. oldalán). Itt két jelentését adja meg:

1.) Kisemmiz

2.) Elbánik, kitol valakivel

Példa rá: kifiruncvancigol vele

Kis "csemege":

angol "jelentése" e szónak: " figure out és a calculate", azaz "kigondol, kiókumulál és kiszámít" valószínűleg olyan jelentéstartalommal, miszerint az illetővel úgy firuncvancigol ki valaki, hogy azzal kisemmizi, de legalábbis jól elbánik, kitol vele.

Remélem, ezt a jelentésmagyarázatot hasznosnak találja?

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő

Papp Luca
2011.06.02. 16:05
Tisztelt Szerkesztőség!
Érdekélődni szeretnék, hogy mi is kifíruncvancigol szó jelentése? Ezt egy magyar cseh nagyszótárban találtam és sajnos a cseh szavak alapján sem sikerült kitalálnom a szó jelentését. Németül sajnos nem tudok, de nincs kétségem a német eredete felől. Tudom talán nem ez a leggyakoribb szó ami felől érdeklődnek, így nem csodálkozom, hogy az Önök szótárában sem találtam a jelentését. Segítségüket előre is köszönöm.
Papp Luca
Csizmarik Ágota
2011.05.31. 21:08
Kiváló ez az oldal, gratulálok az összeállítóknak. A digest / digesta magyar jelentését keresve egyedül itt találtam meg a "tallózó", ill. "jogtudományi művek idézetei gyűjteménye" jelentést. Valószínű, hogy szakfordítói munkám során többször ide fogok látogatni, ha segítségre lesz szükségem.
Kovács J. László dr.
2011.05.20. 11:31
Tisztelt Szendrei Anita!

A "bocsát" szóra bőséges találat mutatkozik. Abban egyetértünk azonban, hogy a bocsájt szóra nézvést nem talál magyarázatot.

Nos, írásbeliségük tekintetben csak egy j-betű a különbség, azonban a jelentés tekintetében már sokkal több.

A bocsát magyarázatára a bőséges találat miatt nem térünk ki ...

A bocsájt szó pedig egész egyszerűen az enged jelentéssel értelmezhető.
Pl. vizsgára bocsát = vizsgára enged, elbocsát = elenged, stb.

Reméljük, kielégítette a válaszunk.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Szendrei Anita
2011.05.20. 11:17
Tisztelt Szerkesztők!
a bocsát-bocsájt szavakkal bajban vagyok, ezért akartam megkeresni őket, sikertelenül.
Nem volt találat egyik szóra sem. Kérem szíves segítségüket.
üdvözlettel, Szendrei ANita
Kovács J. László dr.
2011.05.03. 21:32
Kedves Felföldi Hilda!

A "továbbá" szavunknak van egy népi és hivatalos jelentése. Ezek: "azonkívül" és az "és".
Van továbbá egy elavult jelentése is, amely eredetileg "tovább" jelentésben kapott létjogosultságot.

Jogszabályi kontextusba nem szívesen keverednék, ezért -egyet értve Önnel abban a kérdésben, hogy gyerekek sorsa függhet ettől- maradok csupán a szó magyarázatának tolmácsolásánál.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Fölföldi Hilda
2011.05.03. 19:35
Jó napot! Örömmel találtam rá erre szótárra most, amikor nagy szükségem van arra, hogy csiszoljam a magyar tudásomat, holott anyanyelvem. Én azt szeretném tudni, hogy van-e a magyar "továbbá" szónak jogszabályban történő előfordulásakor esetleg más tartalma, mint az "és"? Konkrétan: szülői felügyeleti jog megszüntetéséről rendelkező jogszabályban állami gondoskodásba került gyermeknél azt írja jogszabály, hogy akkor szünteti meg a bíróság a szülői felügyleti jogot, ha szülő nem tart gyermekével kapcsolatot, továbbá, ha körülményein nem változtat. A bíróságok ezt valamilyen szokás alapján úgy értelmezik, hogy a továbbá itt azt jelenti, hogy a kettőnek együtt kell megvalósulnia. Én ezzel nem értek egyet, mert szerintem ebben benne van annak a lehetősége is, hogy a továbbá csak a mondat két részét köti össze és nem csak kizárólag azt jelenti, hogy a két feltételnek együtt kell megvalósulnia. Emiatt szeretném tudni a továbbá szó mit is jelent magyarul? Gyerekek sorsa függ attól hogyan értelmezhető ez a szó fenti mondatban vessző után. Köszönöm.
Kovács J. László dr.
2011.03.27. 12:38
Kedves Sebestyén Edit!

Pótlólag igyekszünk megválaszolni konkrétan feltett kérdését az alábbiak szerint:

A dicske tulajdonképpen a vadkörte (ezt már magánlevélben megválaszoltam!)

Szikáncs Csongrád megyei település, Hódmezővásárhely területén. Jelentését ott kellene helyben kutatnia!

buga: több jelentése is létezik

1. Nyersacél tömb, félkész termék: további, főleg hengerművi feldolgozáshoz
megszabott méretre és tömegben leöntött tömb.

2. Napraforgó pirított, fogyasztható magja. (ld. szotyola, melynek szintén több
jelentésváltozata létezik, pl. makuka Borsod megyében)

3. Fürtösen összetett virágzat-forma, pl. orgona, szőlő. Népies nyelven: kerek,
gömbölyded, vagy kúpos virágzat ill. termés. Pl. a napraforgó bugája.

4. Tájnyelvi szó: - a dohány ki nem nyílt bimbója
- gubacs
- gubó
- kis szarvú, vagy szarvatlan tehén

Köszönjük érdeklődését!

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Oldalak: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]