Fórum

Név:
Üzenet:
Oldalak: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
Kovács J. László dr.
2011.07.23. 14:00
Tisztelt Tuzson Balázsné!

A paraferna (nem parafernum!) vagy bona parafernalia a római jogban a férjes nő külön vagyonának kezelésére (agazsálására) vonatkozó rendelkezés.

Az "agazsál" szó latin jelentésű, és eredeti alakja az "ago", amely sok jelentése közül ide leginkább az "intéz, vezet, csinál, foglalkozik vmvel" illik.

Ami a "felyel" szót illeti, az nyelvújítás előtti szavunk. Ma ezt valójában fejel szóval írnánk, de ez is elavult. Nincs rá semmiféle adatom, de gyanítom, hogy jól nem értelmezi a föld tájolásával kapcsolatban. Szerintem ez a tulajdonlással kapcsolatos (gyanítható, hogy a P.M és T.E személynevek rövidítései)

A vicinus szintén latin szó, a szomszéd-ot jelenti, ebben a példa szerinti idézetben a szomszédos zálogos földet.

Az idézet szerinti mondat ma tehát így értelmezhető (magánvélemény!):

"Végül van az E...-i határon egy zálogföld, melynek szomszéd tulajdonosa P.M., másfelől. T.E., amely szántófölddel a leány Édesapja foglalkozott..."

Remélem, segítettem és hogy ne vezettem félre.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.
Tuzson Balázsné
2011.07.23. 11:07
Tisztelt Kovács J. László úr!
Egy, az 1830-as években kelt parafernumban szereplő két szó jelentését keresem: mit jelent az "agazsál" és a "felyel" szó?
Szövegkörnyezetben így szerepelnek: " Utoljára vagyon az E...-i határon ... egy zálogos föld mely vicinusa felyel P.M. más felőll T.E. mely szántó földet agazsált volt az leány Édes atya.."
A felyel szóról gyanítom, hogy "fej felőli oldal", vagy valami hasonló, a föld tájolására utaló kefejezés lehet, de az agazsálra nincs ötletem.
Tudna segíteni?
Köszönettel:
Tuzson Balázsné
Kovács J. László dr.
2011.07.06. 22:19
Tisztelt Mészáros Úr!

Reklamációja részben jogos.

A "kolléga" szó -lévén latin eredetű- a "collega" keresőszóval, a lati nyelvű keresés bekapcsolásával együtt található meg.

Sajnos a "munkatárs" szóra keresőnk nem ad ki találatot, pedig a szóban egyébként a collega keresőszóval ez is megjelenik többek között.

Hibajavításunkba beletartozóan ezt a hiányosságot is pótolni fogjuk, és remélhetőleg a verziófrissítés már ezt a találatot is tartalmazni fogja.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Mészáros Gyula
2011.07.06. 21:28
Tisztelt Kovács Úr!

Kerestem a"kolléga" és "munkatárs" szavakat, de nem találtam. Nincsenek az értelmező szótárban, vagy csak nem jól kerestem?

Üdv: Mészáros Gyula
Kovács J. László dr.
2011.07.06. 19:33
Tisztelt Felhasználóink!

Korábbi szerkesztési hibaként előfordul, hogy a szócikkek közé "becsúszott" néhány szarvashiba.

Az ilyen típusú hibák, mint

"golgotavirágfélék (családja) (Passifloraceae (állat).
golgotavirágfélék (családja) Passifloraceae (növény).

sajnos olyan mértékű zavart okozhatnak, melyekre nehéz magyarázatot adnunk.

Mi azonban tudjuk, hogy miről van szó, ezért értelmező szótárunk újabb átvizsgálásába kezdtünk.

Ez a munka nagyon lassú előmenetelt biztosít, azonban a fentiekben egyikként rávilágított hibákat is igyekszünk minél jobban kiküszöbölni.

Kérjük Felhasználóinkat, hogy véleményfórumukon nyugodtan adjanak hangot az ilyen típusú hibáinknak. Az Önök segítségével sokkal könnyebb lesz a mi javító munkánk is.

Amint a verziófrissítés megtörtént, azt tüstént jelezni fogjuk ezen a véleményfórumon.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Kovács J. László dr.
2011.06.18. 20:45
Kedves Kuszálik János!

A rácokról itt olvashat: http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1cok
a sokácokról pedig itt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sok%C3%A1cok

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.. szerkesztő
Kuszálik János
2011.06.18. 19:33
Szerettem volna a rác, bunyevác és sokác nemzetiségeket megtalálni a szótárban, hogy a köztük levő különbségek alapján megkülönböztethessem őket a szerbektől és horvátoktól. Ezek közül csak a bunyevác volt meg. Hol kereshetném meg a többit is.
Köszönöm.
Üdv
Kuszálik János
Papp Luca
2011.06.06. 13:16
Köszönöm a magyarázatot és a segítséget!
Üdvözlettel,
Papp Luca
Kovács J. László dr.
2011.06.02. 17:08
Kedves Papp Luca!

Valóban nem a legtipikusabb szópéldával rukkolt elő. De ezt is sikerült megoldanunk...

Nos, jól tippelt - ez valóban német eredetű szó.

Helyes írással a vier und zwanzig jelentése 24. Ha dátumjelölésben használja a német, akkor az a 2004. évet jelenti.

A kifirundcvancigol szó egyébként szerepel a Magyar Értelmező Kéziszótárban is (1972. kiadás, 701. oldalán). Itt két jelentését adja meg:

1.) Kisemmiz

2.) Elbánik, kitol valakivel

Példa rá: kifiruncvancigol vele

Kis "csemege":

angol "jelentése" e szónak: " figure out és a calculate", azaz "kigondol, kiókumulál és kiszámít" valószínűleg olyan jelentéstartalommal, miszerint az illetővel úgy firuncvancigol ki valaki, hogy azzal kisemmizi, de legalábbis jól elbánik, kitol vele.

Remélem, ezt a jelentésmagyarázatot hasznosnak találja?

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő

Papp Luca
2011.06.02. 16:05
Tisztelt Szerkesztőség!
Érdekélődni szeretnék, hogy mi is kifíruncvancigol szó jelentése? Ezt egy magyar cseh nagyszótárban találtam és sajnos a cseh szavak alapján sem sikerült kitalálnom a szó jelentését. Németül sajnos nem tudok, de nincs kétségem a német eredete felől. Tudom talán nem ez a leggyakoribb szó ami felől érdeklődnek, így nem csodálkozom, hogy az Önök szótárában sem találtam a jelentését. Segítségüket előre is köszönöm.
Papp Luca
Csizmarik Ágota
2011.05.31. 21:08
Kiváló ez az oldal, gratulálok az összeállítóknak. A digest / digesta magyar jelentését keresve egyedül itt találtam meg a "tallózó", ill. "jogtudományi művek idézetei gyűjteménye" jelentést. Valószínű, hogy szakfordítói munkám során többször ide fogok látogatni, ha segítségre lesz szükségem.
Kovács J. László dr.
2011.05.20. 11:31
Tisztelt Szendrei Anita!

A "bocsát" szóra bőséges találat mutatkozik. Abban egyetértünk azonban, hogy a bocsájt szóra nézvést nem talál magyarázatot.

Nos, írásbeliségük tekintetben csak egy j-betű a különbség, azonban a jelentés tekintetében már sokkal több.

A bocsát magyarázatára a bőséges találat miatt nem térünk ki ...

A bocsájt szó pedig egész egyszerűen az enged jelentéssel értelmezhető.
Pl. vizsgára bocsát = vizsgára enged, elbocsát = elenged, stb.

Reméljük, kielégítette a válaszunk.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Szendrei Anita
2011.05.20. 11:17
Tisztelt Szerkesztők!
a bocsát-bocsájt szavakkal bajban vagyok, ezért akartam megkeresni őket, sikertelenül.
Nem volt találat egyik szóra sem. Kérem szíves segítségüket.
üdvözlettel, Szendrei ANita
Kovács J. László dr.
2011.05.03. 21:32
Kedves Felföldi Hilda!

A "továbbá" szavunknak van egy népi és hivatalos jelentése. Ezek: "azonkívül" és az "és".
Van továbbá egy elavult jelentése is, amely eredetileg "tovább" jelentésben kapott létjogosultságot.

Jogszabályi kontextusba nem szívesen keverednék, ezért -egyet értve Önnel abban a kérdésben, hogy gyerekek sorsa függhet ettől- maradok csupán a szó magyarázatának tolmácsolásánál.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Fölföldi Hilda
2011.05.03. 19:35
Jó napot! Örömmel találtam rá erre szótárra most, amikor nagy szükségem van arra, hogy csiszoljam a magyar tudásomat, holott anyanyelvem. Én azt szeretném tudni, hogy van-e a magyar "továbbá" szónak jogszabályban történő előfordulásakor esetleg más tartalma, mint az "és"? Konkrétan: szülői felügyeleti jog megszüntetéséről rendelkező jogszabályban állami gondoskodásba került gyermeknél azt írja jogszabály, hogy akkor szünteti meg a bíróság a szülői felügyleti jogot, ha szülő nem tart gyermekével kapcsolatot, továbbá, ha körülményein nem változtat. A bíróságok ezt valamilyen szokás alapján úgy értelmezik, hogy a továbbá itt azt jelenti, hogy a kettőnek együtt kell megvalósulnia. Én ezzel nem értek egyet, mert szerintem ebben benne van annak a lehetősége is, hogy a továbbá csak a mondat két részét köti össze és nem csak kizárólag azt jelenti, hogy a két feltételnek együtt kell megvalósulnia. Emiatt szeretném tudni a továbbá szó mit is jelent magyarul? Gyerekek sorsa függ attól hogyan értelmezhető ez a szó fenti mondatban vessző után. Köszönöm.
Kovács J. László dr.
2011.03.27. 12:38
Kedves Sebestyén Edit!

Pótlólag igyekszünk megválaszolni konkrétan feltett kérdését az alábbiak szerint:

A dicske tulajdonképpen a vadkörte (ezt már magánlevélben megválaszoltam!)

Szikáncs Csongrád megyei település, Hódmezővásárhely területén. Jelentését ott kellene helyben kutatnia!

buga: több jelentése is létezik

1. Nyersacél tömb, félkész termék: további, főleg hengerművi feldolgozáshoz
megszabott méretre és tömegben leöntött tömb.

2. Napraforgó pirított, fogyasztható magja. (ld. szotyola, melynek szintén több
jelentésváltozata létezik, pl. makuka Borsod megyében)

3. Fürtösen összetett virágzat-forma, pl. orgona, szőlő. Népies nyelven: kerek,
gömbölyded, vagy kúpos virágzat ill. termés. Pl. a napraforgó bugája.

4. Tájnyelvi szó: - a dohány ki nem nyílt bimbója
- gubacs
- gubó
- kis szarvú, vagy szarvatlan tehén

Köszönjük érdeklődését!

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Sebestyén Edit
2011.03.25. 11:53
Kedves Szerkesztő!

A szöveg alatt kiemelt szavak jelentése érdekelne.

Egy nagyon érdekes szövegben találtam:
Adj Isten! Bakos Ferenc mátészalkai parasztorvos verse az 50-es évekből:
A népi gyógyászoknak kívülről meg kell tanulni .-)
1. Epéd hogyha beteg, egyél bőven retket,
Sót ám ne tégy rája, attól kínok lesznek.
Szálkán kórház is van, kérj ott epekövet,
Reszelj retket és azt e reszelékbe lökjed.
Meglátod, azt reggel, sohasem találod,
Föloldó hatását szájtátva csodálod.

2. Ugyan e baj ellen ott van a bojtorján,
Theaként iszogasd, pisiled momentán.

3. Vészes vérszegénység, idegbaj forrása,
Tízezer közül sincs kettő gyógyulása.
Rendelnek sok arzént, ferrumot és másat,
Csak csalángyökér az, amit ki nem ásnak.
Theaként használják, piros borban főzve,
Négy ujjod közt mit fogsz egy literre töve.
Ha ágyban feküdtél, bizton felkelsz tőle,
Öt-hat hétig használd, megmondom előre.

4. Ó, hányan szenvednek savtúltengésben,
Küszködnek, vinnyognak, mint kutya a présben.
Gumicsövet nyelnek, kapnak pezsgőt bőven,
A krumpli gyógyítja, sülve a sütőben.
Használd szivacs gyanánt, beled tiszta tőle,
"Krumplipüre" nem jó, vízben van az főzve.
Amit magyarázok, jól eszedbe vegyed,
Mert a savtól sebes a gyomrod és a beled.
Gyomrodat felmarja, fekély lesz a neve,
Nem emészthet attól senkinek a bele.
Beleknek bolyhait vakolattal vonja,
Ehetsz bár táplálót, ki lesz veled tolva.
Annyira elgyengülsz, lesüllyed a gyomrod,
Napról napra gyengülsz, koporsó a gondod.

5. Ha sebek martak fel, fekélyes lett gyomrod,
Sültkrumplin olajjal lehet csak gyógyulnod.
Hentes kézre kerülsz, ha elhanyagolod,
Öt-hat sült krumpliból, ha a bélt kinyomod.
Ennyit fogyasztván, a többit olajozd.
Sebed a sült krumpli mentesíti savtól,
Szigetelő fedőt kap az az olajtól.
Bajod így ápolva, meggyógyul majd sebed,
Ez sivár életben még örömed lehet.

6. Biz az élet sokszor úgy jár, mint a kártya,
Megesik, hogy meghűl olykor a mellhártya.
Kaphatod szárazon, esetleg vizesen,
Szaladsz az orvoshoz, csapolni vitessen.
Cirokseprő magját kifőzni teának,
Egészséget szerez hamar az magának.
Tetős evőkanál kerül egy literre,
Kaphatsz cirokmagot pénzért vagy hitelre.
Ne öntsd ki az ágyát, csináld nyakra-főre,
Egy főzéssel a mag nincsen még kifőzve.
Vért is kapsz biz ettől, meg is hízol tőle,
Öt-hat hét alatt már piros arcod bőre.
Idd reggel mint teát, egész nap mint vizet,
Ha ezt mind betartod, élted soká viszed.

7. Betyár ez az élet, sokszor idegre megy,
Ó, mennyi embernek épp a gyomrára megy.
Egyszerű tünete : rebeg gyomra szája,
Hinnéd, hogy egy lepke húzódott alája.
Mindenre dühödt vagy, szemed mint a vadnak,
Szikráznak, ha nézel, gubóid dagadnak.
Félni lehet tőled, bármi szelíd voltál,
Azt is marod mostmár, kinek udvaroltál.
Pokol ez az élet, családodé sem más,
Testvér, az élet cseppet sem pompás.
Szaladsz tudósokhoz, vizsgálgatnak egyre,
Próbareggeliznek, kérdnek tőről hegyre.
Egy sem leli bajod, dúlnak a tünetek,
Fizethetsz százasból akár egy türetet.
Bajod egyre mélyül, Kalló felé sietsz,
Már előbb megírtam, gyomoridegbaj ez.
Főzess csak puliszkát, szárazon, tengeriből,
Vondd ki gyakran magad szokott környezetedből.
Környezetváltozás csillapítja dühöd,
A puliszka gyógyít, ha este-reggel gyűröd.
Sok az arzén benne, szaporítja véred,
Hízni fogsz hetenként, jó ha magad méred.

8. Életed ha megnyúlt tisztes öreg korban,
Bár fiatalon is bekerülsz a sorba.
Gyakran szédül fejed, bizonytalan lépted,
Panaszolja ajkad : "oly gyakran szédülök,
Ingadozó léptem, jó, ha székre ülök."
Sűrű lett a véred, gyönge a folyása,
Egyensúly idegnek nincsen locsolása.
Kenetlen szekérnek nyikorog kerekje,
Száraz az agyad is, így jutsz szédületre,
Öreg ereidben vérkavicsok lesznek,
Itt az orvossága, attól széjjel esnek.
Egyél körtét, aszaltat vagy nyerset,
Biztos egyensúlyod hamar visszanyerted,
Hegyek szelíd alján termett elég "dicske"
Aszalva megkapod, forrázd kicsi vízben.
Vagy vagdald apróra, ha nem lenne fogad,
Ne búsulj öregem, csak szómat megfogadd.
Nem számít, hogy ősz vagy, csak fekszel az ágyon
Vidám ifjon mégy még ezen a nyáron.
Szerencsés lennél ám, ha téli körtéd lenne,
Mert így betegséged a pokolba menne.
Bár mindent ő szedne nem néznek az égre,
Receptet ír a doktor, tégelyből vagy hármat,
Találgatva szépen, hátha ez használhat.
Ha ez nem használna, van még recept bőven,
Ha meghalt, van paraszt, szed az a jövőben.

9. Nincs szív a mellkasban, más van a böndőben,
Levél végeztével ötlött az eszembe,
Hány szegény embernek fájdalmas élete,
Sosem volt zarándok, nem vágyott Rómába,
Eltorzul a képe, szenved reumában.
Küldik az orvosok Pöstyén, Szoboszlóra,
Bár tarisznyájában nincsen aranyóra.
Aki okos fickó, agyalágya benő,
Tudja, hogy gyógyszer bármifajta fenyő...
Kínok ellen adok jó tanácsot,
Faragj a fenyőből sok apró forgácsot.
Most járt erre Jézus fenyőfa ünnepén,
Találsz fenyőt bőven udvarok szemetjén.
Főzd azt levelestől, szikánccsal keverve,
Fürödj a levében, bajod le van verve.
Főzetét ki ne öntsd, adj hozzá forgácsot,
Új főzetet bővítsd, eljárod a Dájcsot.
Ám tíz percen túl már vízzel mosd arcod,
Oly erős, e főzet szüli ájulásod.
Ha fán mankón jártál, eldobod azt tőle,
Ne félj, nincs reumád, szabadultál tőle,

10. Új szer jut eszembe, gyulladás a neve.
Nyelés kínos tőle, mandulád van tele,
Fulladás környékez, hangod csak suttogás,
Forró bugát forrázz, csitul a gyulladás.
Nyomd ki azt egy fedőn, szabj szennyes kendőre,
Forrón váltogatva torkodra jön tőle.
Ha kezdetén teszed, egy nap szabadultál,
Ha dagadtan teszed, ne félj, meg nem fojt ám.
Egy kettő kifakad, áldod istenedet,
Hogy hyperol helyett bugát juttat neked.
Kitűnő hatású idült állapotban,
Forró céklalével mint állód gurgulgatva.

11. Szörnyű betegség még s örök az Isiász.
Ellene, testvér, tudod mit csinálsz ?
Savanyú káposztát melegíts magadra,
Huszonnégy órán át feküdj jól dunsztolva.
Elhagyod az ágyat, nem szenvedsz a sírig,
Áldod Istent, s kapod ami éppen illik.

dicske, szikáncs - szavak jelentése érdekelne.
Ezen kívül az is elgondolkoztat, hogy a buga szó alatt mit érthet a szerző.

Köszönettel, Edit
Kovács J. László dr.
2011.03.22. 23:02
Kedves KockaMami!

Örömmel olvastam sorait, melyben egyfajta szótárt szerkeszt. Azt kell kérdésére ill. felvetésére válaszolnom, hogy magam a szótár tartalmi szerkesztője vagyok és nem kompetenciám a szótár szoftver részéről nyilatkozni.
A "csillagos, kérdőjeles" keresési lehetőség az offline változatban volt használtban. Ezt e szótár programozója, Pálinkás István nem tartotta fontosnak (magam sem éppen)! Ezért ilyen bonyodalmas keresési lehetőség ennél a szótárnál már nincsen.

Természetesen a didakhé jelentését magam ismerem (tanítást jelent). Ám szótárunkban nem szerepel még, ezt jól látja. Egy darabig még nem is fogja senki megtalálni, mivel össze kell gyűlni jó néhány szócikknek ahhoz, hogy egy frissítés a verzióban létrejöjjön.

Önnek is további jó szerkesztés kívánok: Kovács J. László dr., szerkesztő
KockaMami
2011.03.22. 21:00
Tisztelt Szótár-szerkesztők!
A magyar nyelv nagy tisztelője és nagy imádója vagyok. Szeretek játszani vele, most legújabb alkotásom egy fordított szótár, azaz úgy szedem és szortírozom a magyar nyelvben jelenlévő szavakat, hogy a végződésük szerint csoportosítom: akár egy meghatározott hang, vagy kettő-három - pl. szilánk, falánk, fullánk, stb. Excell táblázatban rögzítem, és már igen terjedelmes. Ennek elkészítéséhez óriási segítséget kaptam e szótárnak az eredeti - letölthető változatától, amelyben 18 ezer néhányszáz szó található. Ezzel kapcsolatban kívánom azt az észrevételt tenni, hogy ebben az on-line változatban nagy csalódással állapítottam meg, hogy nincs ilyen "csillagos" - "kérdőjeles" lehetőség, amivel nagyon sok szót lehetett leszűrni a másikban. Ha megoldható technikailag, jó lenne itt is megvalósítani. Egyébként megkíséreltem összehasonlításul a másik változatból kiszedett szavakra rákeresni, többnyire bejött. Tessék mondani, mit jelent az a szó, hogy didakhé (én tudom, de vajon a szótár tudja-e)? További jó szerkesztőmunkát kívánok. KM
Kovács J. László dr.
2011.03.02. 19:34
Tisztelt Koncsek Noémi!

Sajnálattal közlöm Önnel, hogy jól látja: szótárunk jelenleg kizárólag online érhető el.

Ha ez megvigasztalja, létezik azonban olyan androidos operációs rendszeren elérhető változata, amely mobiltelefonról érhető el.

Ebben a kérdésben Pálinkás István (programozó, webmester) helyett, az Ő felhatalmazása nélkül válaszolok abban a tudatban, hogy ez a tájékoztatásom megfelel a jelenlegi helyzetnek. Amennyiben nem, úgy e kérdésben mindenképpen korrigálni fogunk.

Egyelőre tehát egy gyors válasz erejéig ennyit tudok most közölni.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Koncsek Noémi
2011.03.02. 14:06
Tisztelt Készítők!

Jól látom, hogy már nem érhető el a szótár offline, letölthető változata? Mivel nem kizárólag internetközelben lenne rá szükségem, így örülnék ha ismét lehetne ilyen verziót letölteni.
Üdvözlettel: Koncsek Noémi
Kovács J. László dr.
2011.02.26. 12:21
Kedves Cabafi Piroska!

Természetesen jogában van e fórumon Önnek is jelen lenni.

Szeretnénk azonban e helyen felhívni a figyelmét egy íratlan alakiságunkra.

Nevezetesen arra, hogy vagy közöljön, vagy kérdezzen valami, Önnek -és feltételezhetően- mások számára is fontosat!

Jelen esetben nem mi voltunk "felületes"-ek ... :=)

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
cabafi piroska
2011.02.26. 11:57
felületes
Kovács J. László dr.
2011.01.26. 09:30
Kedves Kozma Tamás úr!

Ha jól értettük, a "sajnos" szó jelentései iránt érdeklődik.

Nos, e tekintetben érdemes kicsit körülnézni azon a téren, vajon idegen nyelvek miként közelítik meg a magyarban a sajnos szóval interpretálható kifejezésiket.

ANGOL: unfortunately: ez náluk sajnálatosan, sajnálatos módon-,
FERÖERI: tíverri (fo): ez sajnos jelentésű
FRANCIA: malheureusement (fr): ez sajnos jelentésű
NÉMET: unglücklicherweise (de), leider (de): tükörfordításban az első "szerencsétlenül" illetve a másik: sajnos
OLASZ: purtroppo (it): kb. túlságosan
PORTUGÁL: infelizmente (pt): szerencsétlenül
ROMÁN: din păcate (ro) : bűnösen
SPANYOL: desafortunadamente (es) desgraciadamente (es): szerencsétlenül

jelentésekkel is értelmezhető.

Természetesen mi magyarok is sokszor "érezzük" a sajnálom szó kiejtése mögött mindazt
a gondolatiságot és érzést, amelyet más nemzeteik fiai.

Ha azt mondom, sajnos, akkor azzal sajnálatot, fájdalmat, valaminek túl sok vagy túl kevés voltát, egyfajta vétséget vagy bűnösséget, mulasztást, stb. gondolok kifejezni.

A fentiekre számos példát lehetne felsorolni, de ezt inkább Véleményírónkra bíznám az imént felsorolt "mögöttes" jelentések alapján.

Minden esetre köszönjük érdeklődését. Ilyen típusú kéréssel ezen a fórumon még nem szembesültünk; ezért is volt ez most ennyire érdekes.

Remélem, sikerült a sajnos szó többféle jelentéstartalmát érzékeltetni.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
KOZMA TAMÁS
2011.01.26. 07:42
sajnos szó többféle jelentésére lennék kíváncsi
Oldalak: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]