Fórum

Név:
E-mail cím:
Üzenet:

Az itt elküldött üzenetek csak az e-mail-ben Önnek érkező aktiváló link megnyitása után lesznek láthatóak.

Oldalak: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
Kovács J. László dr.
2013.04.05. 09:39
Tisztelt Fürediné Kiefere Edit!

Úgy tűnik, kezd egy fórum kialakulni a MÉSZ háttere tárgyában!

Én ebben a kérdésben már csak azért sem tudok dönteni, mivel a programozás rendszergazdánk, Pálinkás István kezében van. Magam pedig csak a szótár szerkesztésében veszek részt.

Mindazonáltal fiziológiai szempontból azt tudom mondani, hogy a szem nyugtatására leginkább a levélzöld szín alkalmas. Ez a szín kétségtelenül tartalmaz kék színt is, viszont kevés sárgát is. Azt is gondolom, hogy "színterápia" céljából talán mégsem szerény oldalunkat kellene helyszínül választani. Ha nyugtató kék színre vágyik, elég csak feltekintenie a nappali felhőtlen égboltra, ha pedig nyugtató zöldre, akkor a tavaszi zsenge fűre, lombozatra.

Javaslatát természetesen továbbítom rendszergazdánk felé, s majd Ő eldönti, hogy pl. a fele háttérszín kialakítása mely mértékben befolyásolja a láthatóságot, olvashatóságot.

Ami a jelentéstartalom bővítését illeti: nem gondoltunk arra, hogy szótárunk lexikális anyaggá bővüljön. Amennyiben a gyakorlati alkalmazásra tekintettel bővebb tényanyagot szeretne, rendelkezésre áll az Internet végeláthatatlanul bőséges kínálata!

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Fürediné Kiefere Edit
2013.04.04. 21:56
Valóban olyan ez a fekete háttér, mint egy fekete tábla, és jól látszanak rajta a betűk, de hangulatilag jobb lenne egy világos kék háttér, mely megnyugtató a szemnek és a léleknek is.Mi úgy is enerváltak, energia szegény állampolgárok vagyunk, a színterápia alkalmazása sokat jelentene a pozitív változásban, mert az agy fényképez és úgy tárolja az adatokat, az eseményeket.Még az is sokat jelentene, ha legalább a fele háttér pasztell színű lenne.A szavak jelentés tartalma is lehetne bővebb a gyakorlati alkalmazás miatt.
Kovács J. László dr.
2013.03.18. 18:31
Tisztelt Márkus Barnáné!

Köszönjük elismerő szavait, melyet szeretnénk többször olvasni ... másoktól is!

Nos, ami a hátteret illeti: erről megoszlanak a vélemények. Magam csatlakozom az Ön véleményéhez, ugyanis egy sötét háttéren világos betűk mindig is jól látszanak!

Mi is jó egészséget kívánunk Önnek, nem csupán a szótár használatához!

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
dr.Márkus Barnáné
2013.03.18. 14:35
Tisztelt Kovács Úr! Csak röviden :nagyon jónak és hasznosnak tartom az oldalt.A sötét háttér kifejezetten tetszik,szemet nyugtat ,könnyebben olvasható a szöveg.Jó egészséget kívánok a munkájukhoz.Üdvözlettel:Márkusné
Kovács J. László dr.
2013.03.08. 19:16
Tisztelt Bodnár Iván Ferenc úr!

Az "illetve" határozó szavunk szinonim jelentése "illetőleg", amely egy szóban forgó személyre vagy dologra vonatkozik. Írásban ill. rövidítéssel is jelölhetjük.

Nyelvtani szempontból nem kötőszó, mint ahogyan azt többen is megfogalmazzák.

Tulajdonképpen értelmileg azonban számos egyéb határozó helyett állhat. Ilyenek pl. jobban mondva, vagyis, továbbá, azonkívül, azonfelül, stb.

Mivel e szavaink részben ellentmondóak lehetnek, jogi szövegekben az "illetve" szó nem használható!

Fontos tudni, hogy a helyesírásban az illetve határozószó formailag mindig vessző után áll!

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő

Bednár Iván Ferenc
2013.03.08. 18:23
Mi az " illetve " szóértelmezése ?

Köszönöm: BIF
Kovács J. László dr.
2013.03.03. 12:16
Tisztelt Kovács Róbert úr!

Köszönjük oldalunk elismerését!

Tájékoztatjuk, hogy a valamikor volt letölthető változat frissítése megszűnt. Helyette azonban rendelkezésre áll a "hordozható" formájú ún. okos-telefon, amely adott esetben még a saját gépen futtatható szótárat is képes helyettesíteni.

Kérjük, hogy amennyiben ismeretlen jelentésű szóra bukkan, vagy nem pontosan ismert idegen szóval találkozik, forduljon bátran szerkesztőségünkhöz. Igyekezünk a lehető leggyorsabban reagálni a kérésre.

A MÉSZ-en végzett munkáinkban semmilyen állami támogatást nem élvezünk. Ebben a munkában teljesen saját erőforrásunkra hagyatkozhatunk csupán. Non-profit irányulásunk célja a köz szolgálata, és ebben szeretnénk maradni, amíg ez erőnkből kitelik!

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Kovács Róbert
2013.03.03. 11:43
Tisztelt szerkesztőség!
Oldalukat nagyon hasznosnak ítélem, többször használtam is. Sajnálatosnak tartom azonban, hogy a letölthető változatát nem frissítik. Ugyanis nincs mindig Internet elérése az embernek munka közben (például egy több órás vonat- vagy autóbuszos utazás alatt), amikor pedig az idő kihasználása végett például laptopon vagy táblagépen szeretne dolgozni, és felmerül valamilyen ismeretlen jelentésű vagy nem pontosan ismert idegen szó. Feltételezem, hogy értékes munkájukat az állam közpénzből támogatja, ez esetben viszont indokolt lenne, hogy a szótár időnként frissített változatát letölthető formában a köz rendelkezésére bocsássák.
További munkájukhoz minden jót kívánok.
Tisztelettel
Kovács Róbert
Kovács J. László dr.
2013.02.14. 15:23
Tisztelt Timea Meszaros!

A "sajnos" szavunk úgynevezett mondatszó. Ennek jelentése sajnálom, vagy sajnálatos.
Ha példával kívánja illusztrálni, talán elfogadja a "kár" szavunkkal is inkább egybehangzót:
"sajnos nem mehetek el oda".

A "sajnos" szónak van még régies melléknévi jelentése is: "elszomorító, sajnálatos".

Mint látjuk, a "sajnos" szó mindenképpen valamilyen sajnálatos körülményre utal.

A "kár" szavunknak szintén van sajnálatos értelmezhetőségű jelentése. Talán az előző példamondat világít erre rá leginkább: "kár, hogy nem mehetek el oda". Utóbbi mondatban az ember valamilyen veszteségre vagy rossz helyzetre utal.

A "kár" szavunknak másik jelentése sajnálatos dologra vagy fölösleges, haszontalan dologra is utalhat. Példákkal illusztrálva egyiket is, másikat is:"kár ezért a tehetséges fiúért"; "kár a fáradságért".

Mindkét példabeli szavunk ékes példája annak, hogy nyelvünk mennyire gazdag kifejező erővel bír. Nem sok ilyen nyelv van a világon. Képesek vagyunk a sajnos és kár szavunkkal egy és ugyanaz gondolat alapján más és más módon megnyilatkozni mások számára.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Timea Meszaros
2013.02.14. 14:19
...előző beírásom egy korábbi üzenethez kapcsolódik, ahol a sajnos szó jelentéseiről volt szó ... Mégegyszer köszönöm a segítséget!
Timea Meszaros
2013.02.14. 14:16
Jó napot kívánok,
engem nem csak a sajnos jelentése érdekel, hanem a SAJNOS és KÁR közötti különbség(ek). Én igazából érzem a különbséget, de nehéz ezt egy magyarul tanuló barátomnak elmagyarázni - segítenének ebben? Köszönöm szépen
Kovács J. László dr.
2013.02.05. 13:29
Tisztelt Simon Sándorné!

A vers, amelyből egy sortöredéket adott meg Ady Endre: "Hunn, új legenda" c. verse (1913).

Ugocsa non coronat:szállóige.

Az Ugocsa non coronat latin kifejezés, azt jelenti, hogy Ugocsa nem koronáz. Ismert történelmi szólás, eredetét pontosan megállapítani nem lehet. A hagyomány szerint Ugocsa vármegye írta ezt a lakonikus választ az 1505. év rákosi gyűlés határozatára, amikor I. Ferdinánd a rendeket koronázásra (1527. nov. 3.) meghívta.

Mivel a történelmi Magyarországnak Ugocsa volt a legkisebb vármegyéje, a többnyire ironikusan idézett szólás azt a fajta tiltakozást teszi nevetségessé, amikor a tiltakozónak nincs meg a kellő tekintélye ahhoz, hogy véleményét kellőképp érvényesíteni tudja.

Egy másik verzió szerint az 1722. évi országgyűlésen hangzott el először, mikor a pragmatica sanctio-t tárgyalták. A leányörökös megkoronázásáról a szavazás coronat vagy non coronat kifejezésekkel történt. Állítólag egyedül az ugocsai követ szavazott „non coronat”-tal s ezóta forog közszájon. Egy időben még hozzátették: sed ornat. Tény, hogy 1635-ben már használták, így ez a verzió kevéssé valószínű.

Ugocsa vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északkeleti részében, utolsó székhelye Nagyszőlős volt. Területe Ukrajna, Magyarország és Románia között van felosztva.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
simon sándorné lanto
2013.02.05. 11:14
Ady Endrének van egyik versében "ugocsa non coronat". Ez azt jelentené, hogy Ugocsa nem kér koronát? Ki vagy mi az az ugocsa? köszönöm válaszát.
Kovács J. László dr.
2013.01.29. 18:24
Tisztelt Mór László!

Szórakoztató a felvetése... :-)

Komolyabbra fordítva a szót: a kacagány szavunknak semmi köze nincs a kacag igénkhez.

Ennek okán nincs "röhögény" szavunk (pedig milyen murisan is hangzana?!)

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Kovács J. László dr.
2013.01.29. 17:31
Tisztelt Mór László!

Azért választotta Pálinkás István programozónk ezt a dizájnt, mert a sötét felületen a világos írás sokkal jobban olvasható.

Ezen kívül pedig ez egy sokak számára tetszetős, modern felület, melyen görgetéskor pl. "elcsúszik" a felszín.

Köszönjük, hogy az adatbázist jónak találta.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Mór László
2013.01.29. 17:17
Az adatbázisban van kacagány, viszont nem találtam "röhögényt"
Mór László
2013.01.29. 17:11
Adatbázis jó, de miért ilyen sötét a felület.
Kovács J. László dr.
2013.01.14. 11:18
Tisztelt Makay Attila Úr!

Köszönjük érdeklődő sorait. A mendikáns, stb. szócikket valóban nem tartalmazza még szótárunk. Jelzése ezért is értékes számunkra!

Ön csaknem jól adta meg a szó jelentését, amely régi. A latin eredetű szóból képzett magyar formák közül a mendikáns (latin megfelelője mendicus) koldus, kéregető jelentésű. Szerepel azonban szitokszóként is bitang és csavargó jelentésekben.

A mendikál igénk (latin megfelelője mendico vagy mendicor) koldul jelentésű.
A mendikálni szavunk a mendikál főnévi igeneves változata. Jelentése azonos a mendikál igével.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Makay Attila
2013.01.14. 10:35
Tisztelt Kovács J. László szerkesztő Úr!

Ignácz Rózsa "Orsika" c. regényében találkoztam a "mendikáns, mendikál, mendikálni" magyarul használt szavakkal. A szövegbeni értelmezése "kéreget" lehet. A szótárban nem találtam. Valószínüleg régies kifejezés, de szeretném tudni a pontos értelmét. Tudna segíteni?
Üdvözlettel: Makay Attila
Kovács J. László dr.
2013.01.13. 22:57
Kedves Hunya Márta!

Ha jól értelmezem üzenete tartalmát, akkor Ön azt kifogásolja, hogy a "Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára" egyedi címében mi valamennyi szót nagybetűsen jelenítjük meg?

Mi ezt így vezettük be, és ha grammatikailag nem is kifogástalan, nem szeretnénk rajta ez idő szerint változtatni.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Hunya Márta
2013.01.13. 20:24
A szótárak címe is egyedi cím, amelyekben csak az első szó, illetve a tulajdonnevek a nagybetúesk. Üdvözlettel: Márta
Kovács J. László dr.
2013.01.09. 10:29
Kedves Vízkeleti Gyuláné!

Amiért nem értek egyet az Ön javaslatával, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem értettem meg! Ahogy Ön leírta és én értelmeztem, az ennek a tényállásnak bőven megfelel.

Amennyiben szeretné bővebben kifejteni álláspontját, arra lehetőséget biztosítok. Kérem, írjon egy magánjellegű e-mailt erre a címre: svenopus@live.se, ha úgy gondolja ...

Üdvözlettel: Kovács J. László dr. szerkesztő
Vízkeleti Gyuláné Ir
2013.01.08. 22:03
Kedves Kovács J. László dr.! Köszönöm a véleményezését, kár, hogy pont a lényegét nem értette a a javaslatomnak... Elnézését kérem, amiért zavartam! Üdvözlettel:V.Gyuláné
Kovács J. László dr.
2013.01.08. 15:15
Kedves Vízkeleti Gyuláné!

Családi helyzetét megértem, a szeretett unoka elvesztése miatt érzett lelki fájdalom érzése részvéttel tölt el. Javaslatát azonban –és ezért, kérem, ne haragudjon meg- azon egyszerű oknál fogva nem tudom akceptálni, mivel az Ön által létrehozott szóösszetételek magyar nyelvünkben nem honosak. Anyanyelvem védelmében magam is síkra szállok sok esetben, ám arra nem tudok Önnek ígéretet sem tenni, hogy a „gyergyász” illetve „ungyász” szójavaslatait elterjesztem. Már csak azért sem, mert magam nem vagyok nyelvújító, de még szótárszerkesztőként sem indítványozhatnék e két mozaikszó felvételére javaslatot.
Itt csupán érdekességként írom le, hogy az „ungyász” szónak nyomát sem találni nyelvünkben.
A „gyergyász” szó azonban szerepel családi névként. Ilyen nevű például a Kecskeméti Katona József Színház dramaturgja Gyergyász László. Megkockáztatom azonban, hogy a Gyergyászok nem a gyermekeiket nemzedékeken át elveszítő családok alapján alakultak ki. Ennek kérdésébe azonban magam nem kívánok belemenni.

Különben magam is tudnék ilyen alapon szavakat alkotni; pl. a feleség elvesztése alapján lehetne „felgyász”, a férj elvesztése alapján „férgyász”, a szülő elvesztése alapján pedig „szülgyász”. Erre nyelvünkben különben megvannak a megfelelő szavak (pl. özvegy). Hadd ne folytassam ezt a kissé nevetségességbe torkolló sorozatot… Talán ebből is belátja, hogy javaslatáért magam nem tudok lelkesedni.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr., szerkesztő
Vízkeleti Gyuláné Ir
2013.01.08. 13:52
Szeretnék két szavat javasolni a családi állapotok (pl. özvegy, árva,stb.) pontosabb meghatározásához. Sehol nem szerepel az az állapot, hogy valaki elvesztette a gyermekét, ill. az unokáját. Erre lenne két javaslatom: 1:GYERmekét GYÁSZoló= GYERGYÁSZ, 2: UNokáját GYÁSZoló=UNGYÁSZ. Bár mozaikszavak, remélem hamar elterjednek, mivel ezt a két fogalmat eléggé nehéz és fájdalmas körbeírni bemutatkozás alkalmával.Példa: X.Y. vagyok, férjezett, gyergyász, két gyermeket nevelek.(Tehát így nyilvánvaló, hogy egy gyermeke elhunyt a bemutatkozó egyénnek, kettő pedig él.) Sajnos én is nemsokára ungyász leszek, a lányom pedig gyergyász, talán ezért is foglalkoztat jobban a dolog, mint másokat. Kérem a véleményezését kedves Kovács J. László dr.! Köszönöm!
Oldalak: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]