Fórum

Név:
E-mail cím:
Üzenet:

Az itt elküldött üzenetek csak az e-mail-ben Önnek érkező aktiváló link megnyitása után lesznek láthatóak.

Oldalak: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
Futó Dániel
2009.11.06. 11:20
Konzisztens, koherens szavak hiányoznak.
Futó Dániel
2009.11.06. 11:11
Tisztelt Készítők!

Jól látom, hogy már nem érhető el a szótár offline, letölthető változata? Mivel nem kizárólag internetközelben lenne rá szükségem, így örülnék ha ismét lehetne ilyen verziót letölteni.
Egyébként köszönet a munkájukért, már nagyon régóta ez a szótár a kedvencem. (Főleg az offline használhatóság miatt vált azzá számomra, remélem lesz rá lehetőség a jövőben is.)

Üdvözlettel:
Futó Dániel
Kiss Daniella
2009.11.05. 19:54
Nagyon sok szó van benne de amit én kerestem az sajnos nincs! ha a szerkesztőség vagy valaki meg tudná nekem mondani mit jelent az a kifejezés hogy HŐN ÁLLÍTOTT annak nagyon örülnék és nagyon szépen megköszönném! ha valaki meg tudja nekem mondani az írjon legyen szives nekem egy e-mail erre a címre: dencike97@citromail.hu!
Előre is nagyon köszönöm annak aki meg tudja mondani!
Kovács J. László dr.
2009.10.30. 09:33
Tisztelt Rozália!

Kérem, hogy a szakértői véleményből azt a mondatot, melyben a "valószínű" szó szerepel, küldje el nekem a svenopus@live.se e-mail címemre.

A szöveg-kontextus nélkül ugyanis valóban nehéz eldönteni, vajon valami megtörténtnek nyilvánul-e vagy csak lehetségesnek. Ugyanis ez nem mindegy!

Üdvözlettel
Rozália
2009.10.29. 09:17
Tisztelt Kovács J. László dr. köszönöm válaszát a valószinű szó jelentésével kapcsolatban. Továbbra is kétséges számomra hogy egy szakértői véleményben mit jelent? Pl. egy esemény megtörtént vagy nem? Értelmezhetem úgy hogy esetleg megtörtént de lehetséges hogy nem? köszönettel
Kovács J. László dr.
2009.10.28. 09:20
Tisztelt Rozália!

A "valószinű" a magyarban "valószínű" helyesírással létezik.
A valószínű jelentése: a valóság látszatát mutató, igaznak látszó, lehetséges, várható.

Példa erre: Valószínű, hogy a héten nem lesz még hó.

A "valószinűleg" a magyarban "valószínűleg" helyesírással létezik. Ez tulajdonképpen a valószínű szavunk határozószói kifejezése.
Példa erre: Akkor nem mentek moziba? - Valószínűleg!
Remélem, segítettem a megértésben.
Üdvözlettel.
purclné bimbó rozáli
2009.10.27. 09:48
Tisztelt szerkesztő úr. Szeretném megtudni mit jelent pontosan a valószinű, valószinűleg szó. Próbálkoztam a kereséssel de nem jártam eredménnyel. Kérem segitségét, köszönettel
Kovács J. László dr.
2009.10.22. 14:38
Tisztelt Üzenő társak!

Megpróbálok retrósan (azaz visszafelé, hátrafelé) megválaszolni a feltett kérdésekre és javaslatokra.
Mindenek előtt szeretnénk megköszönni záporozó észrevételeket és javaslataikat. Ezek mind-mind nagyon kellenek ahhoz, hogy a TKSz egyre jobbá és tökéletesebbé váljék. Kérjük tehát, hogy bátran írják meg továbbra is észrevételeiket, amelyeket ráadásul még abban a hitben is tehetik, hogy azok a hibák, hiányosságok, amelyek jelen vannak, a következő verziófrissítésnél hozadékként fognak megjelenni. Köszönjük a segítséget és az elismerő, bátorító szavakat. Ez a Fórum is ékes bizonyítéka annak, hogy egy maroknyi, egy ügy iránt lelkes emberek csoportja mennyi jót tud létrehozni!

És akkor az értelmezésekről:
Egyetemes szolgáltatás fogalma -amint az olvasónk is jól közelítette meg, összetett fogalom. Az összetett szavak összetevői önállóan is értelmes szót alkotnak. Összetételükkel azonban egy új fogalomkört jelölnek.
Az egyetemes szó nem az egyetemmel, mint felső oktatási intézménnyel kapcsolatos, hanem sokkal inkább az általános szóval. Ennek latin megfelelője az univerzális.
A szolgáltatás szó már könnyebb. Ez olyan tevékenységcsoportot jelöl, amelyet az emberek általában igénybe vesznek. Ugyanis általában (általánosan!) nem foglalkozunk gázművekkel, de villamos áramot sem állítunk elő. Ezt olyan speciális cégek végzik, akik erre szakosodva, ellenszolgáltatás (fizetés) fejében ellátnak bennünket a termékükkel. Ezek száma rendkívül sok!
A fenti magyarázatból talán már nem nehéz kitalálni, hogy az egyetemes szolgáltatás valójában általános termékellátást jelent. Ebben az esetben a gázt, vizet, villanyt, stb. termékként értelmezzük!

A jatrogén szó értelmezésénél azért kell az iatrogén formára hivatkoznunk, mert a szó görög iatros szó származéka, amely köztudottan orvos jelentésű. A jatrosz magyarosított változata lenne, ha lenne ilyen. Ám ma már azon sem lepődhetnénk meg, hiszen sorban jelennek meg az idegen eredetű szavak magyarításai (néha elég idétlen formában).

Íme a még hiányzó provokál, produkál, produkció szavak jelentése:

- provokál: régebbi értelmezésben úgy fogalmazták meg, hogy valakit kihív, áruló céllal felbujt. Jelentése ennél bővebb: előhív; felhív, felszólít; ingerel, izgat; harcra vagy versenyre kihív; átvitt értelemben: felkelt, előidéz, támaszt; jogi értelme pedig: fellebbez;

-produkál: eredeti latin jelentései közül ma már jóformán csak az előállít, létrehoz vagy termel élnek, de néha a bemutat, előad és mutogat jelentést is ezzel fejezzük ki;

- produkció a produkál ige főnévi alakja: főleg termelés, gyártás, elállítás értelemben használatos, de átvitt értelemben valakinek a teljesítményét is jelezhetjük vele.

A figyel és figyelem szavak ugyancsak igei-főnévi összefüggésben értelmezendők. Tulajdonképpen olyan tevékenységre utal, amely valamely várt vagy éppen megjelenő cselekvésnek, történésnek a várását jelenti. Ez rendkívül sokrétű lehet, ezért ezt most ezen a fórumon tömören nem tudjuk kellően kifejteni.
A figyelem tulajdonképpen ennek az imént megfogalmazott várakozásnak az "eszköze". Figyelni szemmel, füllel, tehát érzékszervekkel szoktak, végső soron tehát az idegrendszernek célirányos funkciójára utalunk. Sebtiben hozz kell azonban tenni, hogy átvitt értelmezésében a modern technikai eszközök is képesek "figyelni", pl. gondoljunk a térfigyelő kamerákra, gondoljunk a kéretlen levelek, vírusok szoftveres figyelésére, stb.

A letéteményes valamint a letétemény hiánya nagyon jó észrevételek!
Ezek a szavak irodalmi illetve szakmai értékűek.
Irodalmi értelemben már ritkán használjuk, pl. a keresztyén eszmék letéteményesei, az ipar jövőjének letéteményesei, stb. A letéteményes tehát egyfajta elvi követő, egy elv vagy elmélet hirdetője.
A letétemény az irodalom oldaláról már nehezebben értelmezhető, ám felfogható elvi követésnek, egy elmélet hirdetésének.

Ugyanakkor a letétemény szó adomány értelmet is nyert, pl. a letétemény tárgya egy ritka írás volt.

Végül említésre érdemes a jogi értelmezése is: a latin depositum (magyarosan depozitum) ugyanis letét, letéti szerződés jelentésű. Ennek kifejtése azonban már feszegetné lehetőségünk fórumi kereteit.

És most elérkeztünk a cafetéria szóhoz, amely egy választható elemekből összeállított juttatási csomag. Divatossá vált szavunk az olasz caffettiera (=kávéskanna) szóból ered. Mai értelemben munkahelyen járó étkezési jegyet jelent (amit akár kávéra is eltölthet az alkalmazott!). Többet tudhat meg a http://cafeteria.lap.hu/ weboldalról e témáról!

Üdvözlettel: Kovács J. László dr. szótárszerkesztő


Beláthatjuk: "kínos, hogy a vélemény sosem lehet letétemény, mert változik, mindig!"
Kurucsó Erzsébet
2009.10.15. 17:51
Kaptam a Gázművektől egy levelet,egyetemes szolgáltatásról írtak benne.Mivel nem értettem mit akarnak, mondom kiszótárazom, a szolgáltatás szót ismerem, jöjjön az egyetemes, de nem találom sehol az interneten.Ha beírom a keresőbe kiad egy csomó mindent.De tulajdonképpen mit is jelent? Van egyetem , van egyetemleges és kész.
Non Publicus
2009.10.15. 14:34

Érdekes? Szerfelett!A jatrogen kifejezésre megjelenik, hogy iatrogen-ként keressem.

Ha ezt tuja, miért nem tudja pl. az önkritika helyett

a kritika szót ajánlani! Az hiányzik?

Na..., de nem kekeckedni akarok, mert félremagyarázzák.

Van még másnak is hiátusa! Sokféle, mint itt is, nekem is.

Most mondják, hogy tudálékos vagyok!

Engedjék meg mégis, hogy az alábbiak között még olvasható Dóczy

Sándor úr véleményével értsek egyet! Remélve, hogy a hibák is

csökkennek, majd idővel. Hiszen én is csak egy magyar vagyok, és

amint tudjuk, "egyedül nem megy". Legalábbis nem úgy, mint együtt!
Vatai Katarina
2009.10.15. 09:47
Tisztelt szerkesztőség!

Hiányzik a provokál, produkál, produkció szó jelentése.
Üdvözlettel: Katarina
bánhidi andrás
2009.10.14. 17:58
Tisztelt Szerkesztők!

Hiányzik a figyel ige valamint a figyelem kifejezés értelme az Önök által szerkesztett szótából. Bízom abban, hogy jelzésemmel segítettem a további tökéletesítést.
Bálint
2009.10.11. 16:10
Tisztelt Szerkesztők!

Hiányzik a letéteményes valamint a letétemény kifejezés az Önök által szerkesztett szótából. Bízom abban, hogy jelzésemmel segítettem a további tökéletesítést.
Üdvözlettel: B
Margit
2009.10.11. 08:19
Mit jelent a cafetéria?
Dóczy Sándor
2009.10.09. 09:34
Tisztelt Pálinkás Úr!

Én csak egy egyszerű villamosmérnök vagyok, aki szakmai anyagok fordításával foglalkozik német és magyar nyelvek vonatkozásában. Az Önök csapatának munkáját véletlenül találtam meg, böngészés közben. Beleolvastam a véleményekbe és nem tudom megállni, hogy sajátomat hozzá ne tegyem:
Azt gondolom, hogy munkájuk során Önök is követhettek el hibákat, de tiszteletre méltó munkát végeztek, úgy érzem jó ügyet szolgálnak. Ha minden polgártársunk legalább ugyanennyit tenne a saját munkaterületén, akkor ez a kicsiny ország nem itt tartana, ahol most vagyunk.
Én a magam részéről, köszönöm Önöknek, hogy ezt a kincset korlátozás nélkül a nyilvánosság rendelkezésére bocsátották, segítve ezzel haladásunkat a szellemi felemelkedésünk útján. Gratulálok az eddig elért eredményükhöz, amit egy kicsit mindenki magáénak is érezhet, aki ilyen célokért munkálkodik.
További munkájukhoz kívánok jó egészséget és sok sikert!

Kovács J. László dr.
2009.09.18. 20:29
Kedves Papp Ferenc!

A magyar nyelvben "mestermunkás" fogalma nem létezik.

Mindezt olyan alapon jelentem ki, hogy sem a Magyar Nyelv Értelmező szótára nem tartalmazza, sem pedig internetes keresések találataiban nem tűnik fel sehol.

Egyetlen értelmezéssel azonban közelebb tudnám vinni a "fogalom" megértéséhez.
Ugyanis "mestermunka" szó és fogalom viszont létezik (engedje meg, hogy ennek közkeletűen ismeretes jelentését itt ne fejtsem ki).
Valószínű, hogy a mestermunkát végző tanulónak feleltethető meg az Ön által megjelölt "mestermunkás". Ez azonban már csak annál fogva sem létezik, mert a mestermunka elvégzése, beadása és elfogadása után a tanuló mesterré lép elő, és mint mester már munkát végezhet. Munkáját azonban akkor sem nevezzük mestermunkának.
Papp Ferenc
2009.09.13. 09:41
Sajnos nem találtam meg a "mestermunkás" szó jelentését!
Pálinkás István
2009.09.12. 19:28
Tisztelt Ferenc!

Igen, a jelzett szócikk valóban tartalmaz gépelési hibát, ez javításra fog kerülni.
Az adatbázisfrissítésekről a felhasználók nem kapnak külön értesítést, de a weblapon a mindenkori legfrissebb verzióban kereshet.

Tisztelettel: Pálinkás István
Jakab Ferenc
2009.09.12. 16:24
Tisztelt Szerkesztőség!

Örömmel töltöttem le ingyenes értelmező szótárukat. Köszönöm.

Az „ipse” szócikkében a következő szöveget találtam:

„Lágy bátor; ki merész, óvja az isten is azt (Tibullus)”

Gondolom, helyesen Légy bátor lenne.

Tisztelettel: Jakab Ferenc

Ui. Szívesen értesülnék a javított, bővített verziókról!
Kovács J. László dr.
2009.09.05. 22:16
Kedves Czifra dr!

Szótárunk nem csupán hajdúdorogi embereknek készült!
Mivel ez a körülmény eleve determináló, kérjük, ne csodálkozzék azon, ha szótárunkban még nem talál meg sok olyan szócikket, mint amilyeneket Ön is átadott nekünk. Ezeket hálásan köszönjük és kérjük, ha még van ismerete több ilyen erősen tájjelegű szóról, azokat közölje velünk.

Szótárunk csak lassan épül, mivel segítők nem tolonganak körülöttünk. Viszont annál többen csak kritizálnak, amely sok esetben meg is állja a helyét.

De attól még nem lesz jobb és nagyobb szókincsű szótárunk.
Dr. Czifra Károly
2009.09.04. 16:49
A szótáruk nem hajdúdorogi embereknek készült. Számos olyan szó van, amelyre semmilyen találatot nem ad rendszerük. Ilyen szavak: kaszroly (rendszerint nagyobb űrtartalmú, általában öntvényből készülő főzőedény, üst), utrenye (görög katolikusok reggeli ájtatossága), prévigy (halottvirrasztás), tücskő (fatuskó), lábtó (létra), stb. Javaslom a szókészlet korszerűsítését és bővítését, akkor is, ha nem akadémiai kiadványról van szó.
Kovács J. László dr.
2009.08.31. 08:59
A T&KSzMSz bővítésére, javítására továbbra is van lehetőség!

Kérem, akinek van új szócikk megjelentetésére vagy meglevő javítására javaslata, az
küldje el (akármennyit is!) címemre: svenopus@live.se
bolond
2009.07.27. 12:07
Nagyon jó a program, de szerintem nagy sikert aratna ha valaki megcsinálná úgy, hogy mobilra is feltölthetõ lehessen. De egyébként csodás! :)
Réger László
2009.06.25. 09:50
Üdv!
Nagyon hasznos kis program, sokat használom. Már csak az online verzió lesz elérhetõ? Sokszor nem vagyok internet közelben, nincs tervben a régi programhoz valami adatbázis frissítés?

Köszönöm!
Kovács J. László dr.
2009.05.27. 16:54
Helló Oomen!

Sajnos 50 egynéhány ezer szócikk közé nehéz felvenni olyan régi irodalmi szavakat, amelyek egyik a "diadalom". Ugyanis ha csak ezek töltenék meg a szótárat, -gyanítom- csak ezek elfoglalnának ennyi szócikkhelyet.

A diadalom értelme = diadal.
Vannak régi -om végzõdésû szavaink (pl. sokadalom), amelyeket viszont ma is elõszeretettel használunk. Ezek száma azonban nem annyira számottevõ.
Oldalak: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]