Fórum

Név:
E-mail cím:
Üzenet:

Az itt elküldött üzenetek csak az e-mail-ben Önnek érkező aktiváló link megnyitása után lesznek láthatóak.

Oldalak: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
Kovács J. László dr.
2010.05.10. 14:15
Tisztelt Erdei István Úr!

Kérem, magyarázza meg, ha fontos Önnek, hogy milyen "elütés"-re hivatkozik. Ezt a hivatkozását ugyanis nem értettem meg!

A "képzavar" az előző esetnél csakugyan jól elfogadható. Ezt én a magam részéről kiegészíteném így: gondolati képzavar vagy csupán gondolatzavar.Ú

Ami az olimpiákkal kapcsolatos elnevezési dilemmát illeti:

a helsinki olimpia megnevezés helyes, ellenben a "sidney-i olimpia" elnevezése helytelen.

Ez utóbbit sidney olimpia néven emlegetjük helyesen.
Főként ez utóbbi esetében érvényesül inkább az említett hasonulás.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.
Erdei István
2010.05.09. 19:43
Tisztelt Kovács J.László dr. úr, köszönöm részletes válaszát - bár azt hiszem, hogy éppen az indoklás lényeges részénél "elütés" történhetett ... nekem is eszembe jutott még néhány gyakori szófordulat, ugyancsak az időjárás jelentésekből : "kemény szél és kemény hőség várható". Ennek a jelzőnek a helytelen használata nekem bizony kemény fejtörést okozott, de azután eszembe jutott : ezt hívják képzavarnak ?
Egy "sportkérdés" : két olimpiai helyszínnel kapcsolatos - Helsinki, és Sidney is rendezett már olimpiát. Miért mondják a sportriporterek következetesen, hogy a "helsinki, a sidney-i olimpia" ? Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben a szó végi magánhangzónál a hasonulás miatt nem kell kettőzni - tehát a "helsinki" olimpia hangzás a helyes.

Tisztelettel : Erdei István
Kovács J. László dr.
2010.05.06. 13:17
Tisztelt Erdei István Úr!

Csak helyeslésemmel tudom észrevételét nyugtázni. Sajnos napjainkban egyre gyakrabban lehet hallani ilyen "egybehangzásokat".

Való igaz tehát, hogy változatos leginkább az lehet, amit mi, emberek választhatunk meg (pl. étkezés, program, stb.). Á
Ám a rajtunk, főleg befolyásunkon, hatalmunkon kívül eső dolgok valóban változatosak lehetnek az ember aspektusából.

És ha már itt tartunk (az időjárás-témánál), engedje meg, hogy én is kikürtöljek egy észrevételemet. Ugyancsak időjárás-jelentésben gyakorta hallható "kiszólás": "fölöttünk vagy felettünk". Például "délutánra várhatóan erősebben befelhősödik az ég felettünk".

Mivel köztudomású dolog, hogy az ég felettünk van, ezt talán nem kellene ennyire kihangsúlyozni.
Ugyanannyit tudósít ez is: "délutánra várhatóan erősebben befelhősödik az ég", és mentes a fölösleges szószaporítástól is.

Várjuk máskor is észrevételét, melyet köszönünk.

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.
Erdei István
2010.05.05. 20:10
Tisztelt Kovács J.László dr. úr, egyre gyakrabban hallom az időjárás jelentésekben a következő kifejezést : "változatos időjárás várható".
Szerintem ez helytelen : egy étlap vagy futballmeccs lehet változatos, de az időjárás inkább változékony !
Kérem igazítson el ebben a kérdésben.

Köszönettel : Erdei István
Horváth Orsi
2010.05.05. 10:03
Ez nem tetszik nem lehet mindent megtalálni mint például a butykos, butella, kobak, lóca, sulykoló, kópic, ütőfa, kerevet, mángorló, szökröny.
DE amúgy jó az oldal ezeknek a szavaknak a jelentését kérem az e-mail címemre ma estig. 2010.05.05.
Köszönöm.
Pálinkás István
2010.04.06. 20:45
Ez a link segíthet: http://hu.wikipedia.org/wiki/Baziliszkusz
lantos éva
2010.04.06. 16:46
azon totózok, hogy növény v. állat a baziliszkusz?
válaszom még nincs.cagliostro után yardozok.
segíthetne.
ps-éva
Kovács J. László dr.
2010.03.31. 09:05
Tisztelt Felhasználóink!

Bécsi Orsolya kérésére reagálva:

a "kerékpár" szócikkel kapcsolatban. Magunk úgy gondoltuk, hogy maga a "bicikli" szó értelmezése okozott volna inkább gondot...

Tulajdonképpen a bicikli latin-görög eredetű szó, helyesebben szóösszetétel. A "bi" jelentése a latin "kettő illetve pár", a cikli pedig a görög cyclus, "kör" germán hatásra változott meg "cikli"-vé. A bicikli jelentése tehát kettő kör, ill. körpár. Mivel a kerék köralakú, értelemszerűen kör kerék ill. kerékpár.

A kerékpár viszont konstrukcionális kifejezés, mely arra utal, hogy ebből a kerékből kettő van, azaz egy párban működik. Éspedig egy merev szerkezet (váz) általi összeköttetésben.
Ha tovább visszük a gondolatmenetet három (tri) illetve négy (kvadri, vagy latinosan quadri) kerék konsturkciójára, akkor ezeket kapjuk:

tricikli = háromkerekű kerékpár illetve quadricikli vagy kvadricikli, azaz = négy kerekű kerékpár.
Ez utóbbi esetben valóban kerékpárról van szó (2-2 kerék párja).

m éppen a tricikli = háromkerekű kerékpár jelentése mutatja meg valójában azt, hogy a "kerékpár" szavunk önálló fogalommá "nőtte ki" magát. Még a háromkerekű kerékpár esetében is használjuk, jóllehet pont a 3 keréknél nem lehet fizikai ill. konstrukciós értelemben "pár"-ról beszélni.

A kerékpárról szóló eszmefuttatáskor illik szót ejteni a velocipédről is. Tudvalevőleg ez a kerékpár őse. Ez egy 2-3 kerekű "járómű" volt az elmúlt század elején, melyet ugyancsak lábbal hajtottak. Az elnevezés eléggé ellentmondásos azzal, ahogy a velocipéd működött. Ugyanis a velocitas = gyorsaságot jelent, amely a velocipéd esetében nem volt éppen jellemző. Nagy darab, esetlen "járómű" lévén, sebessége messze alulmaradt a valódi kerékpárokénál. Tehát nem volt sebes lábbal hajtott jármű! A "péd" a latin pes ragozott alakjából származik; jelentése láb. Ebből a szóból származik a kerékpár egyik jelentős alkatrésze: a pedál, amely annak idején "lábító" jelentésben forgott közszájon.

Reméljük, hogy ez az értelmezés megfelel Önnek.

Természetesen a kerékpár szó szerepelni fog szótárunk újabb verziójában.
Bécsi Orsolya
2010.03.29. 12:59
Tisztelt Kovács J. László dr.!
Nem találtam a szótárban a kerékpár kifejezést. Mivel a biciklivel kapcsolatos kutatásomhoz elengedhetetlen a több helyről való meghatározás,örülnék, ha pótolnák.
Üdv:Bécsi Orsolya
Kovács J. László dr.
2010.03.25. 15:22
Kedves Simon Sándorné!

Gárdonya Géza nem csupán "körültünk" formában használta e szót, hanem egyéb személyes névmási ragozásban is (pl. "körültem").

Ez egy régies, emelkedett stílusban írt kifejezése a "körülöttünk, körülöttem, stb." szónak.

Kérem, írja be a Google keresőbe a "körültünk Gádonyi" szót és erre számos találata lesz!

Annak semmi akadálya, hogy e szó bekerüljön a szótárunkba!

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.
Simon Sándorné
2010.03.20. 17:32
a program kiváló.
gárdonyi géza szavát keresném: "körültünk"
hol található?
új magyar szó? nem, ez már régóta megvan!- kérem, vegyék be szótárukba.
vagy a dolog kivitelezhetetlen?
küldő: a bebek bástyáról (csak a teste!!!) - Gárdonyi Gésa, a zádog alatt.
Kovács J. László dr.
2010.02.25. 11:15
Kedves Balaskó Jenő Attila!

Pálinkás István helyett én válaszolok a kérdésére:

A labda szó csakugyan kizárólag összetételben található a szótárban. Nem gondoltuk, hogy ez a közismert szó is értelmezésre szorul. Pótoljuk!

Ami a halászat szócikket illeti, ebben a formában ez előfordul:

"halászat Kresznerics A halfogás míveletének összessége"

Igaz, Kresznerics Ferenc (1766-1832) kissé elavult megfogalmazásban, ám ez esetben is legfeljebb a "mívelet" szóhasználat szorul kis magyarázatra.

A mívelet mai értelme: művelet.

Eképpen tehát a halászat igen tömör definíciója: A halfogás műveletének összessége.
Ezt még mi sem tudnánk szabatosabban megfogalmazni.

Felhívjuk figyelmét, hogy szókeresés szótárunkban két szűrési módon történhet:
- a szó elején (ebben az esetben a halászat-ra keresés a már idézett találatot adja)
- bárhol a szóban (ebben az esetben számos, a halászat szót tartalmazó kontextusra rátalál)

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.
Balaskó Jenő Attila
2010.02.21. 17:37
Kedves Pista!

Biztos félreértettem a szótár célját, de a labda és a halászat szavakon elbukott, mert a labdát nem ismeri, csak a labda kezdetű növények latin neveit, a halászatra meg egy idézet és nem a definíció jelent meg. Válaszát várom. További munkájához sok sikert. B.J.A
Kovács J. László dr.
2010.01.12. 20:05
Tisztelt Felhasználóink!

Pulsatilla (azaz Kökörcsin) úr javaslatára fejlesztőnk máris felszerkesztette a magyar ékezetes karakterek beviteli sorait.

Ennek használata: a kívánt karakterre kattintva az aktuális beviteli mezőben megjelenik a kívánt magyar ékezetes karakter. Eképpen olyan kedves Felhasználóink is képesek lesznek helyes magyarsággal írni nekünk, akiknek nincsenek meg ezek a karakterek a billentyűzeteiken!
Kovács J. László dr.
2010.01.11. 23:27
Kedves Pulsatilla!

Örülünk, hogy egy természettudományos érdeklődésű és műveltségű felhasználónk is megszólalt.

Külön öröm és megtiszteltetés azonban az a fajta segítőkészség, amellyel máris hozzájárult e szótármű jobbításához.

Igaza van, tudjuk, hogy a Fungi-k vonatkozásában változott a rendszertani besorolás. Mivel a mikroszkópikus- és makroszkópikus fajok különválogatása meglehetősen nagy munkát igényelne, ezért "kényelemből" a növények közé sorolás, régebbi módját választottuk.

Az ékezetes betűkkel kapcsolatos javaslatát megfontolásra megvizsgáljuk.

A barack szó relatíve sok jelentéssel bír.

Ezek: kajszibarack, őszibarack. barackfa.

De barack, amikor a gyerek feje búbját kéz bütykével megkoppintjuk tréfásan.

Származékai: barackfa, barackíz, baracklekvár, barackmag, barackpálinka és barackvirág is.

Jókívánságait megköszönve hasonló jókat kívánunk Önnek: SvenopusTeam
Pulsatilla
2010.01.11. 22:17
Kedves Kovács J. László dr.!

Csak ma fedeztem fel a szótárukat, és nagyon megörültem, hogy mostantól fogva végre hozzáférhetek ehhez a felbecsülhetetlen értékű forrásmunkához. El sem tudom képzelni, mennyi munkát és energiát fektettek ebbe az adatbázisba. Rögtön kipróbáltam, mennyire átfogó (impresszív szókészlet!), és egy pár szót megkerestem. Remélem, az alábbiak nem fognak hajszálhasogatásnak tűnni. Ez a nagyszabású munka csak dicséretet érdemel.

1. A “macskamenta” szócikkben gépelési hiba van. “Schizonepeta tenulfolla” helyesen “tenuifolia”.

2. Kellemes meglepetés volt számomra a mikológiai tárgyú szócikkek nagy száma. Viszont kissé elavultnak tűnt, hogy a gombákat a szótár a növények közé sorolja. Megértem, hogy nagy munka volna ennyi helyen megváltoztatni a szöveget, de talán majd egyszer sor kerül egy nagyobb revízióra…

3. A “külföldre szakadt hazánkfiának” nagy nehézséget okoz, hogy nincsenek ékezetes betűk a billentyűzeten. Egy jó megoldást találtam a dict.cc lapon. Azt hiszem, az itt is beválna.

Végezetül egy kérdés. Pontosan mit jelent a “barack” szó? Én mindig úgy tudtam, hogy “barack” önmagában mindig kajszi- vagy sárgabarackot (Prunus armeniaca L.) jelent, nem pedig őszibarackot ( Prunus persica (L.) Batsch ). A SZTAKI szótár szerint azonban őszibarackot jelent. ( http://szotar.sztaki.hu/dict_search.php?L=HUN%3AENG%3AEngHunDict&O=HUN&flash=&E=1&sid=df520eb057e28885e97f9745908fca08&vk=&in_form=1&W=barack&M=1&P=0&C=1&T=1 )

Válaszát előre is nagyon köszönöm, és további munkájukhoz kívánok jó egészséget és sok sikert!

Pulsatilla

Kovács J. László dr.
2010.01.10. 15:49
Tisztelt Szpisjak Pál úr!

Ha figyelmesebben használja a szótárunkat, azt láthatja, hogy -Ön ugyan "fuvar"-t írt be a kereső mezőbe-, ám a

"fuvarozó Olyan vállalkozó, aki az áru helyének megváltoztatását végzi, egyezség vagy szerződés alapján."

találatot kapta vissza.

Ez azért van így, mert a "fuvar" szó a "fuvarozó" szónak része, viszont önállóan még nem része szótárunknak!

Több "ilyen" szó is természetesen előfordulhat, ha azonos kezdetű szócikkekre keres találatot. A keresőmotornak ez nem hibája! Ezt a működési sajátságot minden esetben tudomásul kell venni!

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a "fuvar" szó nem azonos a "fuvarozó" szóval.

Ám, mivel a "fuvar" szó még nem szerepel a repertoárunkban, és Ön kíváncsi a jelentésére, akkor itt most elolvashatja:

fuvar Más szóval szállítás kissé hivatalos kifejezési formája. A fuvar szó kétértelmű.

Egyrészt irányul magára a szállítás tárgyát képező dologra (személyre, tárgyra). Másrészt pedig maga a szállítás műveletét jelöli.

Pl. Ezzel a fuvarral elvitték a zongorát és a szekrénysort is. A fuvar kudarcba fulladt, mert a teherautó vezetője árokba hajtott.Szpisjak Pál
2010.01.04. 19:16
A szótár nem a keresett szó értelmét adja vissza!
Például: fuvar keresési eredménye nem az áru szállítását adja vissza, hanem a fuvart végző személyt, a fuvarozót magyarázza. A kettő nem azonos! Több ilyen szót is találtunk. Így nem korrekt az értelmező szótár.
Kovács J. László dr.
2009.12.22. 14:09
Tisztelt Felhasználóink!

Ezúttal kívánok Teamünk nevében Önöknek

Áldott, kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!!!

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.
Kovács J. László dr.
2009.12.22. 14:06
Kedves Anna!
Én is eléggé be voltam a napokban havazva, ezért csak ma volt először érkezésem kedves kérdése megválaszolására.

Bár kevés támpontot adott (pl. egy példamondat formájában), ám a kedves bolond karakterére leginkább a BOHÓKÁS kifejezést találtam legmegfelelőbbnek.

Figyelmébe ajánlom ezt a kis vonatkozó "szakírást", amely ugyancsak tartalmazza ezt jelzőt.

http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kjc/0/19300/1

Amennyiben nem erre gondolt, kérem magyarázza meg bővebben, hogy szabatosabb választ adhassak a kérdésére!

Üdvözlettel: Kovács J. László dr.
Anna
2009.12.15. 02:19
Kedves László!
Napok óta nem jut eszembe az idegen szó, ami a kedves bolond karakterére használatos. A visszafele keresés lehetőségét nem találtam, bár könnyen lehet, hogy nem voltam elég körültekintő. Megköszönném, ha tudna nekem segíteni ebben a szóban.
Üdvözlettel: Anna
Kovács J. László dr.
2009.12.13. 22:16
Kedves Teréz!
Ennél sürgősebben nem tudtam kívánságát teljesíteni...

Nos, úgy gondoljuk, hogy evidens szavakkal nem érdemes egy tudományos értelmező szótárat megrakni.
Mindazonáltal -h Önnek nem lenne e felvetett két szó evidens- természetesen szívesen adunk rá magyarázatot.

Nos, a kard egy fegyver, amelynek az idők során nagyon sok formája alakult ki. Jellemzője a markolata, amely szintén lehet sokféle, valamint a tőrnél sokkal hosszabb pengéje. Ez utóbbi acélból készül és mondani sem kell, ebből is sokféle volt található. Ha érdeklik a kardok, akkor a Hadtörténeti múzeumban ill. Nemzeti Múzeumban láthat ilyeneket. Ma már csak ceremoniális értéküket ismerjük.

A vívókard csak formájában emlékeztet a fegyverszámba menő kardra. Bár akarattal lehet ezzel is sérülést okozni, a vékony penge hegyes vége azonban diszkréten vissza van hajlítva (tompítva). A jelenlegi sport vívókardokat elektromos találatjelzés lehetővé tétele érdekében apró, érintésre érzékeny szenzorral látják el. A vívókardok, mint sporteszközök, nem mentek át az idők folyamán annyi alakváltozáson, mint a sokkal nehezebb és élesebb, hegyesebb fegyverek.
márton teréz
2009.12.13. 17:47
az hogy a kard szó nincs benne meg az hogy vívókard pedig nagyon fontos
úgyhogy surgos választ kérek
Kovács J. László dr.
2009.12.13. 15:45
Kedves Szilvia!

Ha jól értettem, a "kéjenc" szó jelentését keresi.

Ez a kéjt, nemi gyönyört hajhászó személy elnevezése.

Pl. egy kéjenc pasival akadtam össze (azaz állandóan közösülni szeretett volna velem)
Márton Szilvia
2009.12.10. 21:56
Egy szó jelentését kerestem volna de nem találta legyen szives el küldeni nekem.kéjenc köszönom
Oldalak: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]